Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En gruppe kolleger diskuterer et prosjekt.
Foto: Getty Images

Politisk

Høring - NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

Publisert: 15. apr. 2024

Utvalget ble gitt et omfattende mandat og har vurdert utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen. Utvalget ble i mandatet også bedt om å drøfte hvordan frontfagsmodellen skal praktiseres. Utvalget har ikke samlet seg om en felles forståelse av frontfagsmodellen eller hvordan frontfagsmodellen bør praktiseres. Hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden har ulike synspunkter og vurderinger.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Høringssvar NOU 2023 30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi ( pdf)
Sendt til ​​Finansdepartementet

Litt om Teknas innspill:

Tekna stiller seg fullt ut bak Akademikernes vurderinger framsatt i særmerknaden. Det var en helt nødvendig merknad. Tekna gir i denne høringsuttalelsen våre egne vurderinger av utredningen med vekt på de delene som handler om lønnsdannelsen.

Noen overskrifter i høringssvaret er

  • Lønnsdannelsen må understøtte høyere produktivitet
  • Arbeidsmarkedene må fungere
  • Lønnsdannelsen i konkurranseutsatt næringsliv må avklares lokalt

For å lese hele innspillet, last ned høringssvaret vårt over.

Relaterte bærekraftsmål

Les også