Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Getty images

Politisk

Høring - Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050

Publisert: 26. jan. 2024

Klimautvalget 2050 ble oppnevnt av den forrige regjeringen, og har hatt som oppdrag å foreta en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050 og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Tekna har nå besvart høringen på denne.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Høringsinnspill NOU 2023 25 Omstilling til et lavutslippssamfunn. Veivalg for klimapolitikken mot 2050 (pdf)
Sendt til Klima- og miljødepartementet

Hovedbudskap fra høringsinnspillet:

Tekna har siden 2019 lagt FNs bærekraftsmål til grunn for vårt arbeid. For oss er det viktig at politikk bygger på kunnskap. Derfor er et hovedbudskap fra oss i denne høringen at en kunnskapsbasert politikk må erkjenne alvoret i situasjonen. Teknas mener Klimautvalget 2050 har lagt fram en god utredning som gir en tydelig retning for veien videre.

Tekna vil fremheve tre viktige erkjennelser som må ligge til grunn for arbeidet videre. For det første, hvor omfattende utslippskutt som må til for å omstille til et lavutslippssamfunn. For det andre, knappheten på ressurser. For det tredje, knappheten på tid. Med dette som utgangspunkt, støtter Tekna utvalgets anbefalinger om at vi må jobbe mer aktivt for å unngå utslipp, gjennom å redusere aktivitet, i alle fall på noen områder. I energipolitikken må innsatsen for ENØK trappes kraftig opp, vi må ta bedre vare på naturen og skjerpe arealpolitikken og utarbeide en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsnæring.

Les hele høringssvaret ved å laste ned brevet i lenken over

Relaterte bærekraftsmål

Les også