Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aleksandra Madzelewska, Kirsti Einang, Mari Breivik Lien og Isabel Eie fra 2. klasse på forskerlinja ved Horten videregående skole vant Juniorvannprisen 2023.

Vant juniorvannpris for DNA-jakt på truet art

Vinnerne av Juniorvannprisen 2023 fra Horten videregående skole ville finne ut om det er mulig å automatisk overvåke organismer i norske vassdrag. Laget analyserte vannprøver på jakt etter DNA-materiale fra ål.

Elevene Kirsti Einang, Mari Breivik Lien, Isabel Eie og Aleksandra Madzelewska fra 2. klasse på forskerlinja ved Horten videregående skole gikk av med seieren i konkurransen om Juniorvannprisen 2023.

Prisen ble delt ut under Norsk Vannforening og Norsk hydrologiråds arrangement på Verdens vanndag 22. mars i Oslo. To andre skoleklasser kom til finalen etter at en rekke lag med ungdom fra 15-20 år fra hele Norge hadde presentert sine oppgaver på Teknisk Museum dagen før.

På jakt etter DNA fra ål

Vinnerlaget ønsket å se på og analysere vann fra Borrevannet ved Horten for å finne ut om det fortsatt er Ål i vannet. Ålen er definert som en truet art. Det skulle de gjøre ved å detektere miljø-DNA fra vannprøver. Til analyser fikk de bruke avansert laboratorieutstyr og -metoder ved Universitetet i Sør-Øst-Norge på Bakkenteigen ved Horten.

Kirsti Einang fra laget forteller at de fikk tilgang til en helt ny teknologi kalt Fordetect som er utviklet av selskapet Salico AS på universitetet i Sørøst-Norge.

– Målet er at denne maskinen på sikt kan settes ut i vannet og filtrere, ekstrahere og analysere prøvene av seg selv og sende resultatene trådløst til datamaskinen, forteller Kirsti Einang.

Ifølge Einang kan flere organismer påvises ved metoden.  Hvis det for eksempel er skadelige parasitter til stede i vannet, vil man kunne oppdage det tidlig, og sette i gang tiltak som er mer skånsomme enn for eksempel rotenonbehandling.

Går til internasjonal finale

– Vi er ekstremt glade og lettet over at vi vant. Både å gjennomføre prosjektet og presentere det har gitt oss en enorm mestringsfølelse, sier jentelaget fra Horten.

De vant foran et lag fra Bodø videregående skole som hadde forsket på hvordan mikroplast i vann påvirker plantevekst, og foran et lag fra Ski ungdomsskole som hadde studert miljøtilstanden i et lokalt tjern.

Vinnerne Kirsti Einang, Mari Breivik Lien, Isabel Eie og Aleksandra Madzelewska skal representere Norge i den internasjonale finalen i Stockholm i august i år.

– Den blir spennende. Vi gleder oss, sier de.

Førsteplassen ble premiert med 20 000 kroner, diplom og et dråpekunstverk. Andre- og tredjeplass ble premiert med 5000 hver.

Norsk Juniorvannpris ble delt ut på Verdens vanndag 2023,  under et arrangement i regi av Norsk Vannforening og Norsk hydrologiråd. Sponsorer for prisen er Statkraft, Asplan Viak, Nedre Romerike vann- og avløpsselskap og Cowi.