Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Daglig leder i Handelens Miljøfond Rasmus Hansson, var en av flere aktører som holdt innlegg i Tekna-regi om hva som foregår på mange plan for å rydde, resirkulere og gjenbruke plast systematisk i verden. – Plasten er vår miljøgjeld, sa han.

Utlyser 10 millioner for å rydde plast i havet

Har du gode ideer for å rydde opp plast i havet? Handelens Miljøfond med Rasmus Hansson i spissen lyser ut ti millioner til teknologi- og innovasjonsprosjekter. Hansson var en av flere som holdt innlegg under Tekna-seminaret «Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel?» 1. november i Ingeniørenes Hus i Oslo.

All plasten som brukes én gang og akkumuleres i stadig økende menger, er en miljøgjeld. Vi må venne oss til å skjønne at denne miljøgjelden som vokser i sterk takt, må betales av noen en gang. Dette sa daglig leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson under Tekna-seminaret «Kan sirkulær økonomi rydde havet for søppel?» som fant sted 1. november i Ingeniørenes Hus i Oslo.

Ifølge Hansson er plast et unødvendig miljøproblem, noe som bare skyldes at vi ikke har et organisert system for å håndtere plaststrømmen. Problemet er økende. Enorme mengder plast strømmer ute i havet hvert år. Produsentene øker produksjonen hvert år. Det er særlig emballasje som utgjør veldig mye av det vi bruker av plast.

Konkret problem som kan løses

– Den gode nyheter er at plastproblemet er lett og lønnsomt å løse. Her ligger det masse muligheter for næringsutvikling, sa Hansson. Handelens Miljøfond ønsker å være en pådriver til at flere ingeniører, gründere og teknologi- og innovasjonsmiljøer engasjerer seg i arbeidet med å løse miljøproblemer knyttet til plast.

– Teknologi og innovasjon er viktig for å løse plastproblemet. Derfor lyser vi ut ti millioner kroner til teknologi- og innovasjonsprosjekter. Utlysningen retter seg mot norske aktører som benytter innovasjon og teknologi til å lage pilot eller ferdig produkt som vil bidra til å oppfylle ett eller flere av fondets hovedformål. Fra 15. oktober til 1. desember kan aktører søke om støtte, sa Rasmus Hansson.
Han opplyste at fondet har tre hovedformål: redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. Det kan være eksisterende teknologi som benyttes i nye markeder, eller helt ny teknologi. Beløpet som tildeles hvert prosjekt vil ligge mellom 500 000 – 2,5 millioner kroner, og vil gjelde for prosjekter som ferdigstilles innen tre år. Søkere finner informasjon og søknadsskjema på hjemmesiden www.handelensmiljofond.no. Tildelinger annonseres i slutten av januar 2020.

Politikk og prosjekter legger rammer

Temamøtet i Ingeniørenes hus satte søkelys på i hvilken grad sirkulære teknologiske løsninger vil kunne fungere forebyggende, men også rydde opp i marin forsøpling, med særlig fokus på utviklingsland og utviklingssamarbeid. Det foregår mange spennende og lovende prosjekter. Dessuten skjer mye politisk. I EU inkludert Norge skal 50 prosent av all plastemballasje gjenvinnes innen 2025 og 55 prosent innen 2030.

Foruten Rasmus Hansson holdt følgende personer interessante innlegg om prosjekter i inn- og utland: Selma Skov Høye i Plastic REVolution Foundation, Sigve Ånderå som er prosjektleder i Avfall Norge, Johannes Daae fra Grønt Punkt Norge og Anders Bjerga fra Bergen Greentec.

Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Tekna Havbruk og Fiskehelse og Tekna Klima sto som arrangør.