Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Dordi Skjevlings

TRENGER FLERE TIL VANNBRANSJEN: Dordi mener bransjen hennes må være flinkere på rekruttering i årene som kommer.

Ukas Tekna-medlem: Måtte løftes ut av leira på grunn av for store støvler

– Siden har jeg passet på å ha utstyr i riktig størrelse i bilen

Hver uke stiller vi de samme 10 spørsmålene til ulike Tekna-medlemmer. Denne uka er det Dordi Skjevlings (52) sin tur:

Utdanning: Mc fra NTNU (tidligere NTH).

Yrke: Sivilingeniør/prosjektleder og arbeidssted: COWI AS, avdeling Hønefoss.

– Hva er morgenrutinen din?

– Jeg er ikke en morgenfugl, men kommer meg opp og gjennomfører rutinene kjapt og innenfor en tidsramme på under en time før jeg sitter ved kontorpulten. På jobben ordner jeg meg en kanne te og da er jeg i gang med dagens gjøremål.

– Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Jeg sitter for det meste fremfor PC’n og planlegger/prosjekterer, men må ofte ut i møter med oppdragsgivere samt i forbindelse med befaringer ute på anlegg. Jeg har mange interessante og varierte oppgaver som gjør at arbeidsdagen aldri er kjedelig.

– Hva jobber du med akkurat nå?

– Nå jobber jeg med prosjekter som skal bidra til bedre skolevei. I tillegg til bedre skolevei, blir det samtidig skiftet ut gamle vann- og avløpsledninger. Ledningene har i tillegg til kvalitetsforringelse, utfordringer med kapasitet som også er en konsekvens av klimaendringer og den økte nedbøren. Da er det godt å kunne får utbedret dette samtidig. Ellers følger jeg jevnlig opp fjernvarmeutbyggingen her i byen samt en del mindre utbyggingsprosjekter.

– Hva er din sterkeste egenskap i jobben?

– Effektivitet og tverrfaglighet.

– Hva er det morsomste/rareste du har opplevd i jobben?

– Det er ikke så mye som skjer til vanlig når en sitter inne på kontoret. Det rareste som har skjedd hendte vel under en befaring på et anlegg for ca. 20 år siden. Det var en regntung dag og jeg hadde glemt støvlene mine (størrelse 37). Jeg fikk da lånt et par støvler av entreprenøren i størrelse 46.

Det jeg ikke tenkte på den regntunge dagen var at leira var bløt. Når jeg «labbet» inn på anlegget, ble jeg stående helt fast i leira. Støvlene var så store at når jeg løftet beina, satt støvlene igjen da de var alt for store. Det endte med at jeg måtte fysisk bli løftet ut av området av entreprenøren. Tror nok dette var den morsomste opplevelsen entreprenøren hadde hatt med en rådgiver og tenkte nok at jeg burde holdt meg bak kontorpulten. Siden har jeg passet på å ha utstyr i riktig størrelse i bilen 😊

– Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var tilfeldigheter. Søkte flere skoler men bygningsingeniøravdelingen ved NTH  i Trondheim fristet mest. Interessene ble til litt etter hvert og på 3. året valgte jeg vann og avløp samt veg som hovedbeskjeftigelsen.

– Hvorfor fagorganiserte du deg? 

– Jeg har vært organisert siden jeg var student. Jeg var ikke bevisst på det valget den gangen, men fulgte strømmen og anbefalinger. Gode fordeler mhp bankavtaler fristet også.

På de 28 årene jeg har jobbet så har jeg kun vært permittert fra jobben i 2 uker . Jeg har vært heldig slik at jeg har sluppet å benytte meg av fagorganisasjonen i forhold til problematiske jobbforhold. Det er likevel godt å vite at en har den sikkerheten om noe skulle skje.

– Hvordan kan vi best rekruttere barn og unge til å velge realfag? 

– I informasjonsalderen som vi nå er inne i, er det vanskelig å konkurrere med den «populistiske» bransjen. Vi bør derfor være flinke å fronte yrker som trenger realfag. Gode ambassadører/forbilder som forteller om hvorfor realfag er viktig for yrket sitt er et viktig tiltak. I tillegg må vi bli flinkere til å snakke om oss selv og det vi jobber med ikke bare på jobben, men også hjemme og på fritiden.

Historien viser at menneskene er gode til å tilpasse seg endringer. Realfag og faktabasert kunnskap er veldig viktig for at vi fortsatt utvikler oss samt tar i bruk ny teknologi. Realfag og teknologi vil være svært viktig i den omstillingen vi nå har fremfor oss.

– Hva ser du på som den største utfordringen for din bransje? 

– Min bransje Vannbransjen har utfordring knyttet til rekruttering. Det er mye å gjøre og mange utfordringer å ta tak i, spesielt knyttet til klimaendringene , men vi klarer likevel ikke å tiltrekke oss nok rekrutter.  

Bransjen er også konservativ. Dette tror jeg bidrar til lavere rekruttering, men også ved at vi ikke er like flinke å fornye oss.  Vi må blir mer kreative for å skape mer innovasjon og mer bærekraftige løsninger.

– Hvordan tror du yrket ditt ser ut om 10 år?

– Jeg tror vi jobber mye på samme måten som i dag, men hvis digitaliseringsprosessen har kommet en del videre, så sitter vi nok og jobber enda mer med 3D/4D modeller /-verktøy. Jeg tror også at vi blir bedre til å samhandle mellom ulike fag i tverrfaglige prosjekter.

Jeg håper også at vi har fornyet oss i forhold til mer bærekraftige løsninger som for eksempel at vann og avløp er med i et lokalt kretsløp. I tillegg er flere overvannsløsninger blitt tatt i bruk for å imøtekomme utfordringer knyttet til et klima med kraftigere regnskyll og mer flom. Teknologisk vil vi være flinkere til å styre den økende nedbøren som havner på jorda slik at forsikringsskader knyttet til flom reduseres.