Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ingunn Milford

VIKTIG APP: Det er én app Ingunn ikke klarer seg uten. Foto: Privat.

Ukas Tekna-medlem: – Har møtt høner i stua og soverom fulle av katter

Ingunn har gjort lydmålinger av jagerfly mens forskere fra NMBU studerte kuenes reaksjon på lyden.

Hver uke stiller vi de samme 10 spørsmålene til ulike Tekna-medlemmer. Denne uka er det Ingunn Milfords tur.

 

Utdanning: Sivilingeniør i biofysikk fra NTH (nå NTNU).

Yrke: Seksjonsleder Akustikk Multiconsult.

– Hva er morgenrutinen din?

– Jeg vekkes av nyheter på radioen kl 6.30, og hører dem før jeg står opp.  Selve arbeidsdagen starter med en stor kaffe latte ved siden av epostene. Den tar jeg enten med meg hjemmefra, eller fra en kaffebar. Da prøver jeg få oversikt hva som nylig er kommet inn i postboksen, og hva jeg ikke rakk å svare på dagen før.

– Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Jeg er leder for en seksjon med over 20 akustikere i Multiconsult i Oslo. Vi får en rekke nye henvendelser hver eneste dag. Vi jobber med å prosjektere og forbedre lydforhold for alt fra trinnlydproblemer mellom naboleiligheter, til akustikken i den nye Munch-museet, og oppdrag på flere tusen timer i store utbyggingsprosjekter for samferdselssektoren. Min hverdag består i å motta henvendelser, fordele arbeid, være diskusjonspartner for kollegaene mine, følge opp pågående oppdrag seksjonen har, og skrive tilbud på nye oppdag.

– Hva jobber du med akkurat nå?

– Mandag denne uka leverte vi et stort tilbud på støytiltak og tilstandsvurderinger av boliger. Det er et stort samferdselsprosjekt hvor det er behov for å vurdere støyisolerende tiltak for boliger, samt følge opp støy og vibrasjoner i anleggsfasen. Med flere tusen timer arbeid og over 30 personer som skal utføre oppgavene, så er det et puslespill å sette sammen. Og det synes jeg er gøy. Nå må vi vente i spenning på evalueringen.

Ellers har jeg fokus på å få våre 3 nyansatte akustikere inn i oppgaver og bli kjent med seksjonen og med Multiconsult. Det er jo litt ekstra utfordrende nå i koronatider når mange jobber mye fra hjemmekontor. De nyansatte har foreløpig sagt at de synes det går veldig fint.

– Hva er din sterkeste egenskap i jobben?

– Jeg tror det er å være ærlig, og å tørre å si hva jeg mener. Videre synes jeg det er veldig viktig å være tilstede for medarbeiderne. Hver enkelt medarbeider har mye ansvar for oppdrag og kundekontakt, mens jeg selv prøver å unngå for mye møter. Da har jeg litt mer tid til å være diskusjonspartner, og til å følge opp at alle får oppgaver og utvikling i den retning de selv ønsker.

– Hva er det morsomste/rareste du har opplevd i jobben?

– Det morsomste er å ha en stor gruppe engasjerte og kjempeflinke medarbeidere som driver med et fagområde jeg synes er kjempeviktig. Når vi hjelper noen som er veldig plaget av støy, og de blir så takknemlige at de nesten gråter, da vet du at jobben har en betydning.

Når vi er ute på befaringer i private boliger som skal vurderes for støytiltak, så møter vi mye rart. Akustikerne i Multiconsult har møtt frittgående høner i stua og soverom helt fullt av katter. Vi har gjort lydmålinger av jagerfly, mens forskere fra NMBU studerer kuenes reaksjon på lyden. Vi løfter og slipper vekter, mens kollegaen måler støy i en bolig over treningssenteret, og vi løper på løpebane på tak mens kollegaer måler støyen i etasjen under. 

– Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har jobbet med støyproblematikk i over 20 år, men det var litt tilfeldig at jeg startet med det. Jeg jobbet først som forsker på inneklima, med emisjon fra maling og byggematerialer. Deretter fikk jeg er jobb som inkluderte både inneklima og støy, og støydelen engasjerte mest. Det er så mange som er plaget av støy, samtidig som det er et tema de aller fleste ikke tenker på før det er et problem. Videre er det et utrolig bredt fagområde, fra vibrasjoner og strukturlyd generert av store maskiner til akustikken i musikkrom og konsertsaler. Det er alltid noe nytt å lære.

Som leder synes jeg det er veldig inspirerende å se medarbeidere vokse og utvikle seg. Se at de er engasjerte og synes det de holder på med er gøy. Min jobb er å bidra til at de holder på den entusiasmen.

– Hvorfor fagorganiserte du deg? 

– Jeg synes TEKNA gjør mye bra for sine medlemmer, fra kurs til sosiale aktiviteter, samt bidrar til å spre viktig og nyttig informasjon.

Jeg tenker også at om jeg en gang kommer i en vanskelig situasjon mht. jobb, så vil det være en trygghet å være medlem og få råd og hjelp.

– Hvordan kan vi best rekruttere barn og unge til å velge realfag? 

– Jeg tror den enkelte lærer har mye å si, helt fra barneskolen. Det å se hvert enkelt barn, gi dem mestringsfølelse i realfag og gjøre dem nysgjerrige på alt de ikke forstår, det tror jeg betyr mye. Så kanskje bør vi engasjere oss mer i lærerrollen.

– Hvilke apper klarer du deg ikke uten på jobb og når du er hjemme?

– Jeg elsker sol og fint vær, så jeg planlegger uka ut fra YR-appen: når jeg skal jobbe lenge fordi det regner, når jeg skal gå hjem tidlig fordi det er fint vær, når og hvor jeg skal møte venner.

– Hvordan tror du yrket ditt ser ut om 10 år?

– Jeg tror dessverre at vi har store utfordringer med støy også om 10 år, og at det er en veldig sikker jobb å være akustiker. En undersøkelse vi utførte for Direktoratet for Byggkvalitet for noen år siden viste at over 50 % av de som bor i flerbolighus er villige til å betale mer for å få bedre lydforhold. Hele 86 % svarte at det er uaktuelt å bo med dårligere lydkvalitet enn dagens krav, selv om de får betalt for det. Dette synes jeg er ganske klar tale til de som vil forenkle alle prosesser og bygge billigere. Lydkvalitet, trivsel og helse henger sammen.

Mest sannsynlig, og forhåpentligvis, så jobber vi enda mer integrert med andre fag, slik at utfordringer oppdages tidlig og ikke blir til dårlig lydkvalitet i ferdige bygg.