Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne og mann utenfor bygning med snø

– Kjemi, elektronikk og fysikk er typiske fagbakgrunner for mange av teknologene som jobber her, sier styremedlem Camilla Lindgren og leder for Teknas bedriftsgruppe ved Nammo Raufoss, Ole Stastad.

Tekna-medlemmer i våpenkappløp

Ukraina-krigen skaper mangel på ammunisjon blant medlemslandene i NATO. Tekna-medlemmer bidrar til økt ammunisjonsproduksjon ved Nammo Raufoss, men møter utfordringer med underskudd på strøm og teknologer.

Ukraina-krigen utkjempes ikke bare ved frontlinjen. Flere Tekna-medlemmer spiller nøkkelroller gjennom forsvarsindustrien. Palle Ydstebø ved Krigsskolen beskriver Ukraina-krigen slik til Teknisk Ukeblad: «Det er Vestens industri og krigsindustri mot den russiske.»

Tekna Magasinet skrev nylig om Kongsberg Defence & Aerospace med 700 Tekna-medlemmer. Selskapet bistår norske og amerikanske myndigheter med leveranser av luftvern til Ukraina. Nammo Raufoss har 130 Tekna-medlemmer og selskapet bistår også med leveranser til Ukraina-krigen, og deriblant er ammunisjon blitt stadig viktigere.

–  Våre jobber har nå et bakteppe som vi gjerne skulle vært foruten. Samtidig er det et bakteppe som understreker viktigheten av å ha en forsvarsindustri i Norge. Vi har hatt vekst i antall ansatte over flere år, men vi merker økt behov for teknologer utover dette, sier leder for Teknas bedriftsgruppe ved Nammo Raufoss, Ole Stastad.

100 flere siste året

Det var 100 flere ansatte ved Nammo Raufoss AS i Norge ved utgangen av 2022 enn på samme tid året før, viser tall fra Enhetsregisteret. Veksten det siste året har vært større enn for hele perioden fra 2017 til 2021. Fra hovedkontoret på Raufoss ledes en virksomhet med 2700 ansatte i 11 land, hvorav 914 i Norge ved utgangen av fjoråret.

:

–  Blant de 100 nyansatte i 2022 finner vi flere forskjellige typer grupper, og deriblant også teknologer. Rekruttering av teknologer er en utfordring for oss som for mange andre. Mange av våre teknologiske kandidater må være gode innen eksempelvis kjemi, elektronikk eller fysikk, sier Camilla Lindgren, som er styremedlem i Teknas bedriftsgruppe ved Nammo Raufoss.

Ukraina-krigens tredje fase

Konsernsjef Morten Brandtzæg i Nammo Raufoss holdt nylig et innlegg på en konferanse hvor han sa at Ukraina-krigen nå er i en tredje fase hvor det må etableres økt produksjon og utvikles nye produkter: «Det er blitt en krig om industriell kapasitet. Hvem kan produsere nok? Hvem kan holde krigen i gang?», sa han. 

Nammo Raufoss er en viktig brikke i dette spillet som en av bare fire ammunisjonsprodusenter i Europa, hvorav de tre andre er i Tyskland, Frankrike og England. Tidligere i år gikk Regjeringen inn for å kjøpe artilleriammunisjon for inntil 2,6 milliarder kroner fra Nammo, for å avhjelpe økt behov for ammunisjon som følge av Ukraina-krigen. Det skal kunne gi 25 000 artillerigranater, som likevel blir lite sammenlignet med at Russland forbruker mellom 10 000 og 20 000 artillerigranater hver dag, mens Ukrainas forbruk er noe mindre, ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

–  Det er store tall og et diskusjonstema i en lang rekke artikler blant forsvarsmedier. Vi har ikke tidligere erfart en krig som den vi ser nå på europeisk jord, i vår tid. Samtidig underbygger tallene også viktigheten av å ha en forsvarsindustri, sier Stastad.

Gravemaskiner på Nammo Raufoss

Jens Stoltenberg jobber nå aktivt for å øke produksjonen i NATO-landenes forsvarsindustri, og deriblant Norge.

– Våpenindustrien sier at de kan produsere mer. Men det vil ta tid. De trenger råstoffer og må utvide sine fabrikker. Men mest av alt trenger de kontrakter, langsiktige kontrakter. Derfor må budsjettene opp, men tempoet må også opp fordi behovet er så enormt – for å fylle opp egne lagre, og for å støtte Ukraina, sier Stoltenberg til VG.

Det er akkurat en slik vekst som nå foregår ved Nammo Raufoss, men også der vil det ta noe tid. Det skal ansettes ytterligere 200 ved Nammo på Raufoss innen to til tre år, har konsernsjefen uttalt til Oppland Arbeiderblad. Nammo har begynt å investere og byggegropene er sprengt, men hele planen står nå på spill på grunn av mangel på strøm. Det lokale nettselskapet har lovet bort ledig kapasitet i strømnettet til et nytt datalager for TikTok, skriver VG. I tillegg vil rekrutteringen av teknologer by på store utfordringer, ifølge en ny rapport fra Menon Economics:

«Forsvarbedriftene vi har vært i kontakt med oppgir at de i dag ikke fullt ut er i stand til å rekruttere det ønskede antallet personer med slik bakgrunn, og at dette er en utfordring for å realisere bedriftens vekstpotensial», fremgår det av rapporten.