Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Jannicke Katla Glesnes På vei opp i boretårnet på Deepsea Atlantic

Tekna-medlem Jannicke Katla Glesnes på vei opp i boretårnet på Deepsea Atlantic.

Skattelette har opprettholdt oljeboom

Tekna-medlem Jannicke Katla Glesnes (33) jobber i det oljeutvinnings-selskapet med høyest jobbvekst det siste året. Den nederlagsdømte oljenæringen har opprettholdt et rekordhøyt antall ansatte, tross rekordlave oljepriser. Tekna Magasinet bringer deg listen over de største jobbskaperne i oljenæringen.

Oljeprisen nådde i mars og april i fjor de laveste inflasjonsjusterte nivåene siden 1998, 1973 og 1947. Det bidro til at Stortinget vedtok midlertidige lettelser i oljeskatten i juni i fjor.

– ­På kort sikt ser vi nå virkningene av de midlertidige endringene i petroleumsskatten, hvor samlet aktivitetsnivå holder seg stabilt. De midlertidige endringene er innrettet slik at prosjekter skal gjennomføres, ikke utsettes eller kanselleres. Det vil jeg trekke fram som en hovedforklaring på hvorfor sysselsettingen i næringen holder seg stabil, sier Ellen Bakken, sjeføkonom i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Oljeboom graf utvikling

Fjorårets jobber innen utvinning av olje med tilhørende tjenesteleverandører holdt seg stabilt tross pandemi og rekordlave oljepriser. 52 200 sysselsatte ved utgangen av fjoråret var rekordhøyt hvis en ser bort fra oljeprisboomen fra 2011 til 2014. Det har vært en vekst siden bunnen i 2017. Dagens sysselsetting er klart høyere enn i 2008 da Stavanger Aftenblad skrev om «de siste års oljeboom». I tillegg til ovenstående kommer også mange flere oljerelaterte arbeidsplasser.

Odfjell Drilling på topp

Odfjell Drilling har hatt den største netto veksten med 219 nye jobber fra mars i fjor til april i år, innenfor de tre kategoriene vist i diagrammet over, ifølge Enhetsregisteret i Brønnøysund. Denne uken lanserte selskapet nok en jobbkampanje med 38 ledige stillinger. 

Jannicke Katla Glesnes er et av mange Tekna-medlemmer i Odfjell Drilling.

15 på topp i jobbvekst olje og gass graf

–  Jeg er HMS-rådgiver for den flyttbare riggen Deepsea Nordkapp som for tiden ligger nord for Kirkenes på oppdrag for Aker BP. Jeg har jobbet i Odfjell Drilling siden jeg var nyutdannet for ti år siden. Jeg har hele tiden opplevd at jeg har jobbet i et selskap i vekst, og med gode framtidsutsikter, sier

Satser på nye vekstområder

HR-direktør i Odfjell Drilling, Kurt Werner Holsæter sier at den store jobbveksten i Odfjell Drilling skyldes overtagelse av nye kontrakter som operatører av rigger. I tillegg har også selskapet hatt sterkt jobbvekst innenfor andre deler av virksomheten. Selskapet jobber samtidig aktivt mot å utvikle nye forretningsmuligheter, sier Holsæter.

 Optimisme på kort sikt

Ellen Bakken
Ellen Bakken i Norsk olje og gass. Foto: Maryam Iqbal Tahir

 Norsk olje og gass forventer en sterk utvikling for næringen de nærmeste årene.

– De midlertidige endringene i petroleumsskatten er forventet å bidra til mer boreaktivitet på produserende felt i perioden 2020-2022, og vi ser nå at dette gir sterke utslag for bore- og riggtjenester. Investeringer relatert til prosjekter som leverer plan for utbygging (PUD) innen utgangen av 2022, som godkjennes innen utgangen av 2023, vil også kunne utgiftsføres direkte. Dette forventes å påvirke ingeniør-, subsea og EPC-relaterte investeringer (engineering, procurement and construction) rundt midten av 2020-tallet, sier sjeføkonom Ellen Bakken.

Optimisme på lang sikt

Norsk olje og gass er optimister også på lengre sikt, på tross av at fossil energi skaper utfordringer for klimamålene. I media snakkes det om et vendepunkt for fossil energi, men foreløpig pumpes det olje som aldri før. Det skal fortsatt letes etter mer olje på norsk sokkel

– Framover vil det være de som produserer olje og gass mest kostnadseffektivt og med lavest utslipp som vil være konkurransedyktige. Her er selskapene på norsk sokkel godt posisjonert.Næringen har satt ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel, og jobber for å nå en reduksjon på 50 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Parallelt utvikler bransjen løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri innen havvind og havbunnsmineraler. Olje og gassnæringen er og vil være viktig framover for Norge, sier Bakken.

Dette er jobbveksten innen oljeutvinning

 15 på topp i jobbvekst innen oljeutvinning omfatter alle foretak med næringskodene 06 og 09.1. Det vil si utvinning av råolje og naturgass og tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. Registrert jobbvekst er antall arbeidsforhold som de respektive selskapene selv har rapportert til myndighetene gjennom månedlige A-meldinger. Selskaper etablert med ansatte etter mars 2020 er holdt utenom.  SSB-tallene for sysselsatte i diagrammet i artikkelen er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag, som gir noe lavere tall. Sammenlignet med totalt antall sysselsatte i Norge er forskjellen 2,4 prosent.