Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Andreas Petlund og medisinsk ansvarlig Pia Smedsrud holder her innlegg under finalen for DNB Health Care Prize i fjor.

Skaper tarmbasert jobbvekst

Tekna-medlem og administrerende direktør i Augere Medical, Andreas Petlund, har bidratt til jobbvekst innen helseteknologi. Verdiskapningen i helsenæringen øker klart mer enn i resten av næringslivet.

Augere Medical har utviklet en ny teknologi for å forebygge tarmkreft. Ved hjelp av videoanalyse og kunstig intelligens skal selskapet hjelpe leger med å identifisere polypper i tarmen. Fra oppstarten i 2018 til i dag har Augere Medical gått fra null til fem fulltidsansatte. Veksten kan bli mye større hvis selskapet lykkes med å komme inn på et internasjonalt milliardmarked.

 –  I Norge planlegges det en innføring av screening for tarmkreft blant alle 55-åringer, og det samme er allerede langt på vei innført i Tyskland. Formålet med en såkalt koloskopi er å finne mulige polypper som kan forårsake tarmkreft. Men det er dessverre ikke uvanlig at polypper overses, og derfor skal vår teknologi bistå legene med beslutningsstøtte ved hjelp av kunstig intelligens, sier Tekna-medlem Andreas Petlund.

Sterk vekst i helsenæringen

Augere Medical er en del av en sterkt voksende norsk helsenæring. Analyseselskapet Menon Economics skriver i rapporten Helsenæringens Verdi 2020 at den private norske helsenæringen vokste med 82 prosent fra 2008 til 2018, sammenlignet med 54 prosent for det samlede norske næringslivet, utenom olje og gass. Det forventes fortsatt høy vekst i årene framover.

 –  Vår teknologi er utviklet gjennom en mangeårig forskning ved Simula Research Laboratory. Tidligere tarmundersøkelser ligger til grunn for at kunstig intelligens kan bistå leger med å identifisere polypper. Vi håper å få et såkalt CE-sertifikat for salg av vårt produkt tidlig i 2022, sier Petlund.

Eldrebølge fordrer ny teknologi

Den ovennevnte Menon-rapporten fastslår at den demografiske utviklingen fører med seg en vekst i offentlige helseutgifter som ikke virker bærekraftig. Ifølge rapporten vil svaret bli enten redusert kvalitet på helsetilbudet, et todelt helsevesen med et større innslag av private helsetjenester eller en økt satsing på utvikling og innføring av produktivitetsfremmende teknologi og metoder. Augere Medical er en del av ambisjonene om at ny teknologi skal gi mer helse for pengene.

 –  Når man leser populærvitenskapen og media kan man få oppblåste forestillinger av hva maskiner kan få til i dag. Maskiner er fortsatt ganske dumme, men de er bedre enn mennesker på spesialiserte oppgaver. Identifisering av polypper er en slik spesialisert oppgave. Hittil har vi greid oss med penger fra Simula Innovation, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Nå er vi i dialog med en gruppe gode investorer, og håper å lukke en kapitalinnhenting tidlig i 2021, sier Petlund.