Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne med veldig langt mørkt hår

Her er Madeleine Storås, overingeniør i Direktoratet for byggkvalitet, på hjemmekontoret i en leilighet i Oslo.

Sjokkert over mannsdominans i bygg og anlegg

Det er kun 350 kvinner blant 4000 unge ledere i bygg og anlegg i Norge. Styremedlem i Tekna Bygg og anlegg, Madeleine Storås (28), er sjokkert over mannsdominansen

Blant ledere av bygge- og anleggsvirksomhet under 40 år er det kun 8,8 prosent kvinner, viser tall som Tekna Magasinet har hentet ut fra SSB i anledning kvinnedagen. Tallene er avgrenset til yrkesaktive under 40 år for å gjenspeile dagens kjønnsrollemønster i samfunnet. Kvinneandelen er enda lavere blant bygge- og anleggsledere over 40 år.

Les også: Veidekke vil øke kvinneandelen

Bygge- og anleggsledere på sisteplass

Bygge- og anleggsledere ligger på desidert sisteplass i kvinneandel blant alle Tekna-yrker. På de neste plassene finner vi sivilingeniører innen elektronikk og programvareutviklere. Styremedlem i Tekna Bygg og anlegg og overingeniør i Direktoratet for byggkvalitet, Madeleine Storås (28), mener at manglende kjønnsbalanse svekker bygge- og anleggsnæringen.

– Jeg må innrømme at jeg er litt sjokkert over at det er så lav kvinneandel blant unge ledere i Norges største fastlandsnæring. Kvinner og menn er forskjellige og kan utfylle hverandre. Jeg mener at en mer balansert kjønnsfordeling ville gitt bedre resultater for bygge- og anleggsnæringen, sier Storås.

Grønt skifte fremfor monumenter

Storås er sivilingeniør i Energi og miljø fra NTNU. Hun mener det bør iverksettes flere tiltak for å øke kvinneandelen i bygg og anlegg. Kvinneandelen blant unge ledere i bygg og anlegg har økt fra 8,1 til 8,8 prosent fra 2016 til 2021.

– Da jeg gikk på Energi og miljø var det en kvinneandel på rundt 40 prosent. Tidligere het det Sterkstrøm og da var kvinneandelen langt lavere. Vi har sett flere eksempler på at bytte av navn og profil har bidratt til flere kvinnelige søkere på et masterprogram. Bygg og anlegg er en viktig del av det grønne skiftet og kvinner tiltrekkes nok mer av å bidra til å redde miljøet enn av å bygge monumenter. Jeg mener det bør iverksettes flere tiltak for å øke kvinneandelen i bygg og anlegg generelt, og for ledere spesielt.

Vil inspirere yngre kvinner

Storås mener at dagens kvinnelige bygge- og anleggsledere kan inspirere yngre kvinner til å søke lederjobber.

– Kanskje Tekna Bygg og anlegg kan bidra til et nettverk hvor flere unge kvinner blir inspirert til å søke lederjobber. Jeg har et generelt inntrykk av at kvinner er mer beskjedne når det gjelder vurderinger av egne prestasjoner.

Fikk ikke svar på jobbsøknader

Styremedlem i Tekna Bygg og anlegg og prosjektsjef i Skanska, Karin Synnøve Lund (43), er ikke overrasket over den lave kvinneandelen blant unge ledere i bygg og anlegg.

Kvinne med hjelm mot betongvegg
Styremedlem i Tekna Bygg og anlegg og prosjektsjef i Skanska, Karin Synnøve Lund (43), husker at hun ikke fikk svar på sine første jobbsøknader, mens gutta i klassen fikk svar. Hun er glad mye er endret selv om det fortsatt er langt til målet om en jevnere kjønnsbalanse.

– Det hendte at jeg ikke en gang fikk svar da jeg søkte på mine første jobber i byggenæringen, mens gutta i klassen hadde fått svar. Det har skjedd mye positivt siden da, men tallene viser jo at vi fortsatt er langt fra målet om en bedre kjønnsbalanse i bygg og anlegg. Det har vært en betydelig økning i kvinneandelen på bygg og anlegg på eksempelvis NTNU, men det tar tid før disse kvinnene får jobbet seg oppover i systemet til lederjobber.

Kvinneandelen for unge sivilingeniører innen bygg og anlegg økte fra 23,7 til 25,8 prosent fra 2016 til 2021. Både kvinneandelen og veksten er altså langt høyere for unge kvinnelige sivilingeniører innen bygg og anlegg enn for unge kvinnelige ledere innen bygg og anlegg.  

Vanskeligere å kombinere for kvinner

Lund mener det kan være vanskeligere å kombinere lederjobb med familie for kvinner enn menn.

– Et stort byggeprosjekt i Skanska er i dag på over 500 millioner kroner med et ansvar for over 200 personer på prosjektet. I en familie med små barn vil en partner måtte ta en større del av ansvaret hjemme for å tilrettelegge for en slik lederjobb. Erfaringene med hjemmekontor i korona-perioden viser imidlertid at det oftere er kvinner som ikke klarer å skille mellom jobb og hjem. Den lave kvinneandelen kan være påvirket av at kvinner og menn prioriterer ulikt mellom familie og lederjobb.

Kvinneandelen for ledere i bygg og anlegg i aldersgruppen 40-54 år hadde en vekst fra 6,7 til 8,1 prosent fra 2016 til 2021. Til sammenligning har andelen kvinnelige sivilingeniører i den samme aldersgruppen økt fra 17,2 til 17,4 prosent fra 2016 til 2021.

Kvinner er flinkere til å innrømme feil

Lund mener at både menn og kvinner kunne tjene på bedre kjønnsbalanse blant ledere i bygg og anlegg.

– På den ene siden mener jeg at menn kan være flinkere enn kvinner til å treffe beslutninger uten alt for mange runder med forhåndsvurderinger. Det kan bidra til at man ikke går glipp av muligheter. På den andre siden kan kvinner være flinkere enn menn til å innrømme at man kanskje har tatt en feil beslutning, og slik kan man unngå at en feilvurdering vokser til et unødvendig stort problem.