Pålegges klimaansvar, men mangler ressurser

– Det er ikke mangel på tilskuddsordninger for skred- og flomforebygging, som er problemet, men at vi ikke har ressurser til å benytte dem. Det sier k...