Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg i vandrehallen i Stortinget

Tekna har laget og sendt innspillsdokumenter til alle politiske partier for å påvirke dem i arbeidet med partiprogram som de går til valg på i 2021. Tekna, med president Lise Lyngsnes Randeberg, har foreløpig hatt møter med Høyre, Arbeiderpartiet og SV. Bildet er fra en annen anledning der Randeberg blir intervjuet av TV2 i Vrimlehallen i Stortinget.

– Nøkkelen er å skape flere arbeidsplasser

– Det partiet som finner nøkkelen til, og har den beste politikken for å skape flere arbeidsplasser, vil stå sterkest foran neste stortingsvalg, sier Birgitte Jordahl i Tekna. Vi har spurt Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre og Sigbjørn Johnsen fra Arbeiderpartiet – begge med god erfaring fra partiprogramarbeid om de lytter til Tekna.

At det meste vil dreie seg om å skape arbeidsplasser fremover, er seniorrådgiver i samfunnspolitisk seksjon i Tekna, Birgitte Jordahl helt sikker på. Med et vedvarende fall i brutto nasjonalprodukt og en trolig økende arbeidsledighet, tror hun alle de politiske partiene vil sette dette øverst i sine partiprogrammer før stortingsvalget høsten 2021. Nå er partiene godt i gang med sine programarbeid som skal vedtas på landsmøtene neste vår.

Seniorrådgiver innen samfunnspolitikk, Birgitte Jordahl, har ledet Teknas arbeid med innspill til partiprogrammene.(Foto: NTB Scanpix)

–  Det er nå Tekna kan prøve å påvirke hva partiene bør mene i sine programmer som de går til valg på, sier Birgitte Jordahl. Hun har ledet arbeidet med å utforme Teknas innspill.

Hva skal løses til 2025?

–  Det er første gang Tekna har gjort dette så grundig og med så mange involverte grupper og nettverk i foreningen. Hun forteller at veldig mange har benyttet anledningen til å komme med sine meninger om hva Tekna ønsker skal løses frem til 2025. Dette har vært diskutert i Teknas ulike faglige nettverk, på lønns- og interessesiden, med Tekna Egen bedrift og med tilknyttede foreninger.

Nå er innspillsdokumentet sendt til alle de politiske partiene.

– Foreløpig har vi hatt møter med Høyre, Arbeiderpartiet og SV der Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg har lagt frem våre innspill. I tiden fremover ønsker vi å snakke med alle de politiske partiene, sier Jordahl.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (41) ledet Høyres programarbeid før forrige stortingsperiode. Han forteller at partiet begynner arbeidet med nytt program like etter et kommunevalg, det vil si to år før stortingsvalget.

– Det som står i programmet skal vi kunne levere på. Da nytter det ikke bare å snu bunken. Vi må klare å nullstille hodet, og være så åpne som mulig. Å snakke med fagforeninger/ansatteorganisasjoner, arbeidsgivere og eksperter er helt avgjørende, sier han og mener at Tekna er et godt eksempel på dette.

– Foreningen har vist at den ikke bare er opptatt av hverdagen til medlemmene på arbeidsplassene, men en rekke spørsmål i samfunnet, som for eksempel realfag i skolen, utdanning, forskning, teknologi, hvordan vi skal klare å løse klimakrisen og en rekke andre spørsmål.

–  Da jeg var kunnskapsminister lanserte vi for eksempel en realfagsplan. Vi var opptatt av at realfagene skulle styrkes gjennom videreutdanning av lærere. Teknas forslag og analyse var viktig.

–  Tekna gir oss ideer og analyser som vi politikere kanskje ikke ville fått ellers. Det skjer både i skriftlige innspill og i møter. Også samtaler med Tekna-medlemmer som vi møter når vi er ute i landet og besøker arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner er viktige, sier Røe Isaksen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ledet Høyres programkomite foran forrige Stortingsvalg.(Foto: Sverre Chr. Jarild)
Mangeårig Arbeiderpartipolitiker Sigbjørn Johnsen har svært lang erfaring fra Arbeiderpartiets arbeid med partiprogram, og er også med i dette arbeidet før neste stortingsvalg.(Foto: NTB Scanpix)

Også Arbeiderpartiet setter pris på innspill fra Tekna. Den mangeårige og svært erfarne Arbeiderpartipolitiker Sigbjørn Johnsen (69) sier at i tillegg til egen organisasjon, ønsker de også å få innspill og forslag fra andre organisasjoner, bedrifter, forsknings - og utdanningsmiljøer og enkeltpersoner.

–  Et programarbeid må speile de ulike delene av samfunnet og det er viktig at vi får slike innspill tidlig i arbeidet med et partiprogram. Derfor setter vi stor pris på Teknas og andres engasjement, sier han.

Ifølge Johnsen handler et program både om retning og tiltak.

–  Samtidig er det slik at ikke alt kan få plass i programmet. Et program skal alltid virke framover, derfor må politikken også ha en forankring i verdier. Rettferdighet, fellesskap og samarbeid, er slike verdier. Vi ser hvor viktig dette er i den tida vi nå går gjennom, sier han.

4 hovedområder – langt frem

– Vi vet ikke hvilke partier som vil inngå i en regjeringsplattform/konstellasjon, og dermed få mest innflytelse i hvilke saker. Derfor er det viktig å påvirke alle partiene. Programmene vil danne grunnlag for partienes prioriterte områder med konkrete forslag til tiltak, sier Birgitte Jordahl.

Hun opplyser at det hovedsakelig er fire området Tekna ønsker å markere seg innenfor. Det er i næringspolitikken, i arbeidslivspolitikken, i kompetanse- og utdanningspolitikken og i klima/miljø-politikken. Samtidig minner hun om hvor krevende det er å se så langt frem i tid.

–  Når en fagforening skal komme med innspill må vi ha det samme bakteppet som partiene har, sier hun. Perspektivmeldingen fra Finansdepartementet er viktig i så måte. Den skisserer hvordan den økonomiske utviklingen for landet ser ut fremover.

–  Tre forhold er særlig viktige og danner bakteppet for hvilken politikk man satser på fremover. For det første har vi en aldrende befolkning, det vil si en utvikling med færre i produktiv alder i forhold til de som går ut av arbeidslivet. Den andre faktoren er fallet i oljeprisene som gir svekkede inntekter fra petroleumsnæringen. For det tredje kommer vi til å oppleve en større grad av proteksjonisme internasjonalt som gjør det vanskelig å skape gode handelsforbindelser med andre land.

Skjer alltid noe uventet

Nå har Korona-pandemien gitt en helt ny situasjon for de som jobber med partiprogrammene. Birgitte Jordahl tror mange programkomiteer nå har kastet seg rundt og begynt å stryke en del av det de hadde på blokka, for å prioritere annerledes.

–  Alt som dreier seg om å skape arbeidsplasser vil være viktig i neste stortingsperiode. Det er dystre utsikter – vi står muligens foran en resesjon, sier hun.

Torbjørn Røe Isaksen minner om at det alltid vil skje noe uventet, så det gjelder å planlegge også for det uventede.

– Da Høyre kom inn i regjeringskontorene i 2013, var det ingen som visste at det ville komme en flyktningkrise. – Ingen visste at det ville komme en oljekrise, og ingen kunne vite at det ville komme en Koronakrise.

Ifølge Røe Isaksen ser programprosessen i Høyre annerledes ut nå enn for bare noen måneder siden.

Koronasjokk

– Nå vet vi at verdensøkonomien har fått Koronasjokk, og at vi har den høyeste ledigheten noen gang i fredstid. Arbeidsplasser og økonomi bli det viktigste fremover. Vi må bruke den økonomiske krisa vi er i til å styrke grønt næringsliv, styrke forskning og styrke teknologibransjene våre slik av vi kommer ut på den andre siden bedre rustet for fremtiden.

Sigbjørn Johnsen i Arbeiderpartiet mener at Koronakrisen har tydeliggjort i enda sterkere grad enn før de store utfordringene knyttet til demografi, klima, rettferdighet og fordeling.

–  Koronakrisen er ikke bare "et kapittel" vi kan skyve til side og fortsette som om ingenting har hendt. Vi må ta lærdom for å stå bedre rustet for framtida, sier han.

–   Norges viktigste ressurs er arbeidskraften. Det er arbeidslivet som bærer vår felles velferd på ryggen. Vi vet at høy og stigende arbeidsledighet, kan føre til at flere faller utenfor arbeidslivet i lang tid og kanskje aldri kommer tilbake i arbeid. Derfor vil et tryggere og mer rettferdig arbeidsliv være vårt fremste politiske mål.

– Dette vil henge sammen med at vi klarer å skape nye arbeidsplasser ut fra de fortrinn vi har og ut fra våre sterke sider.  Vi trenger den gode og dyktige arbeidskraften, og det organiserte arbeidslivet som er av avgjørende betydning for vår felles velferd og for at Norge har kommet dit vi er i dag, sier Johnsen.

Sterkest med best politikk

Birgitte Jordahl i Tekna tror det partiet som finner nøkkelen til, og har den best politikken for å skape flere arbeidsplasser, vil stå sterkest foran neste stortingsvalg.

–  Alt vi kan bidra med for å skape arbeidsplasser er viktig. Derfor må vi i Tekna argumentere for hva slags arbeidsplasser vi mener Norge trenger mest. Vi er ganske overbevist om at det veldig mange av våre medlemmer jobber med i ulike bransjer, er det som gir høy avkastning for landet.

Gjennom mange år med politisk arbeid og organisasjonsarbeid har seniorrådgiveren i Tekna erfart at politikere er veldig takknemlige for å få problembeskrivelser de kan klare å identifisere seg med.

– Å kunne fortelle historier fra arbeidslivet som gir dem grunnlag for å si at politikken faktisk kan gjøre noe med det, kan være nøkkelen til å kunne påvirke hva de tar inn i programmene. Det vi kan sette av spor blir forhåpentligvis en del av regjeringserklæringen når ny regjering tiltrer etter valget i 2021, sier hun.  

Frem investeringslyst

Av konkrete ting Tekna spiller inn nevner Jordahl viktigheten av å satse på store teknologi- og utviklingsprosjekter, og at det settes av nok forskningsmidler og intensiver, slik at det fortsatt investeres i norske næringer.

– Videre ønsker Tekna å sikre at vekstbedriftene får mulighet til å vokse gjennom tilskuddsordninger og skatteintensiver. Hvis bedriftene går godt har også Teknas medlemmer jobb.

– I og med at Tekna er en arbeidstakerorganisasjon, har vi også et blikk på at vi skal ha et ordnet arbeidsliv, der trepartssamarbeidet spiller en viktig rolle. I innspillene våre har vi derfor også med saker som markerer hvor viktig det er å ta med de tillitsvalgte i diskusjonene knyttet til bedriftens utvikling – om den er positiv eller negativ. Trepartssamarbeidet er et konkurransefortrinn for norske bedrifter og norsk næringsliv som det er viktig å hegne om.

– På kompetansesiden er vi opptatt av at samfunnet vår kommer til å trenge høy kompetanse fremover. Noen har påstått at det foreligger en «mastersyke». Det er overhodet ikke tilfellet. Det er høy kompetanse sammen med de naturgitte forutsetningene vi har som ressurser i havet, skogen, og i berggrunnen som gir oss konkurransekraften vår, sier Jordahl.