Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Brage Johansen står foran en husvegg med planeter og universet malt på

NORGE HAR FÅTT EN FORDEL: Brage Johansen mener Norge har fått et digitalt konkurransefortrinn på grunn av Korona. Foto: Privat.

– Verden har blitt norskere, vi har aldri hatt så mange møter

Har digitaliseringen gjort at Norge har kommet i en bedre posisjon enn noensinne?

Årets Lerchendalkonferanse spør hvordan vi skal bygge på den kreativiteten, tilliten og omstillingsevnen vi har bevist at det norske samfunnet har i krisetid. Hvordan klarer vi å utvikle næringsvirksomhet og arbeidsplasser med samme fart, og bygge Norge som en bærekraftnasjon.

Brage Johansen, administrerende direktør i Heimdall Power, mener Norge har fått en god posisjon inn i 2020-årene.

– Korona har gitt Norge en konkurransefordel, da verden har blitt mye mindre. Norge er langt nord, ut i kanten, men med videomøter så er vi over alt. I Heimdall Power har vi aldri hatt så mange salgsmøter som de siste 12 månedene.

Han mener verden har blitt mer norsk, før skulle man møtes for en middag, spille golf og bli kjent før man satt seg ned og snakket jobb. Sånne ritualer som nordmenn egentlig er dårlige på.

– Nå er det bare å skru på videomøte og rett på sak, noe som passer oss nordmenn veldig godt. Ofte avtales møte faktisk dagen før, og vi reiser ikke, så vi sparer utrolig mye tid. Dette er en varig endring vi tar med oss etter Korona, sier Johansen.

Eksklusiv konferanse digitalt åpen for alle i år

At vi har et forsprang er Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna enig i. Hun trekker også fram en annen grunn.

– Siden vi generelt sett har et høyt lønnsnivå i Norge, så har vi opparbeidet oss et forsprang når det gjelder digitalisering og automatisering. Noe som blir avgjørende framover.

Lise Lyngsnes Randeberg
OPTIMIST: Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg har stor tro på den grønne framtiden. Foto: Tekna.

I årets Lerchendalkonferanse håper hun på handlekraft.

– Før har kun enkelte blitt invitert til å delta, men i år er Lerchedalkonferansen åpen for alle. Det er også første gang den blir holdt digitalt. Vi skal likevel klare å beholde den gode samtalen. Jeg håper det i år også kommer konkrete ideer og prosjekter ut av konferansen. Kanskje også nye måter å gjøre ting på. Det er når ulike personer med forskjellige ressurser møtes at det skjer spennende ting, sier hun.

Randeberg vil i sin del fokusere mest på grønn- næringsvekst og eksport.

– Hvis vi ser bort fra petroleum, har Norge et stort handelsunderskudd og det blir bare verre. Blant landene i OECD ligger vi nederste dl av lista. Dette må vi gjøre noe med. Raskt.

– Hvordan kan vi bruke den kreativiteten, teknologiforståelsen og den kunnskapen som finnes i Norge til å bygge nye grønne eksportnæringer? Hvordan kan vi bruke kreativiteten som krisa har utløst? Vi har vist at vi er svært raske til å omstille oss i felleskap. Hvordan klarer vi å holde på dette trøkket også når livet normaliserer seg? Vi må klare å lage butikk ut av bærekraft. Vi må klare å tjene penger på å bruke mindre, sier hun.

– 1,4 milliarder flere med internett

Brage Johansen har stor tro på at konferansen vil føre til konkrete handlinger.

– På Lerchendalkonferansen møter man en teknologi-optimistisk stemning, og jeg synes det er veldig kjekt å kunne bidra i år fra scenen, etter å kun ha vært deltaker før.

Han har en klar tanke om hvor fokuset burde være for å gjennomføre den grønne omstillingen på best mulig måte.

– FN har totalt 17 bærekraftsmål, 14 av dem er der for at arten menneske skal vokse, men jeg tror de 3 andre målene; Det å stoppe klimaendringene, ta vare på livet på land og ta vare på livet i havet blir det viktigste vi gjør dette ti-året.

Et av verktøyene vi har for å ta vare på planeten er digitalisering, og det er et område hvor det vil foregå mye framover forteller han.

– I dag er det 4 ,6 milliarder mennesker tilknyttet internett, men i løpet av de neste 10 årene vil vi se at det øker til 6 milliarder. Samtidig vil sensorer kobles til alle menneskeskapte objekter, vi får "the internet of everything".

– Dette hjelper infrastrukturen vår, gir oss bedre drift og vedlikehold og optimaliserer det vi allerede har slik at det får lengre levetid. Digitalisering vil hjelpe til gjenbruk, reparasjoner og resirkulering av ressursene vi allerede bruker.

Selv jobber han blant annet med å digitalisere strømnettet.

– Vi instrumenterer strømnettet med sensorer, disse vil gi data om tilstanden til strømnettet slik at du kan øke kapasiteten med alt fra 20-50 prosent. Det gjør at man unngår å bygge ut nye ledninger og kan knytte til mer grønn energi.

– Dette kommer til å skje globalt etter hvert, men i Norge kan hele strømnettet være digitalisert i løpet av dette ti-året. Det er ingen tekniske hindringer for det.

– Men er det noe som kan sette en stopper for utviklingen vi har satt i gang?

– Den største utfordringen man har globalt er hvis det skulle bryte ut en stor krig, for da vil fokuset gå over på det. I en fredelig verden vil satsingen bli enorm, vi ser jo hvor mye Joe Biden, Kina og de største investorene satser på dette.

Viktig at politikerne vil samarbeide

Også i Norge viser politikerne engasjement. At statsminister Erna Solberg kommer på konferansen mener Lise Lyngsnes Randeberg er viktig. Ved siden av kapitaltilgang avgjør de politiske rammevilkårene til syvende og sist hva og hvor mye som blir gjort framover.

–Det er kjempeviktig å ha fokus fra topp-politikerne. Vi ønsker å treffe beslutningstakerne og gi dem gode ideer og løfte sammen med dem. Et fellesprosjekt for Norge og verden.

–Det er viktig at vi klarer å fylle politikken med konkret innhold og at penger blir satt av til innovasjon, forskning og utvikling for å bygge arbeidsplasser, sier Randeberg.

Hun har troen på at Norge får gjennomført de riktige grepene de neste ti årene.

– Jeg tror vi må gjennomført mye. Vi ser at politikk virker med den tøffe el-bil satsingen regjeringen har hatt. Det skal satses hardt på E-ferjer, og nå får vi jo også mest sannsynlig norsk batteriproduksjon, noe som også gir næringsutvikling i etterkant av det.

– Vi ser også på karbonfangst- og lagring og hydrogen at det bobler i fagmiljøene. Det er så mye initiativ, kreativitet og ideer som må følges opp politisk.

Her kan du melde deg på Lerchendalkonferansen 9. februar, 2021.

(Konferansen er arrangert av Tekna, Sintef, NTNU og Forskningsrådet.)