Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

Equinor-ansatte Lars Olav Grøvik fra Bergen kan bli ny president i Tekna om Valgkomiteen i foreningen får flertall for dette forslaget på Representantskapsmøtet i juni.

Lars Olav Grøvik innstilt som ny president i Tekna

Lars Olav Grøvik (60) fra Bergen er innstilt som ny president i Tekna. Hvis Valgkomiteens innstilling blir vedtatt på foreningens Representantskapsmøte 11.-13. juni, vil Grøvik dermed avløse Lise Lyngsnes Randeberg som har sittet som president i åtte år.

Innstillingen fra Teknas valgkomite til nytt Hovedstyre og andre hovedverv i foreningen er nettopp offentliggjort. Det endelige valget for hvem som skal sitte i Hovedstyret og stake ut kursen for Teknas arbeid de neste to årene fra 2021, skal avgjøres under valgene på foreningens representantskapsmøte 11.-13. juni i år.

Til sommeren vil Lise Lyngsnes Randeberg ha sittet som president i åtte år. 

–  Valgkomiteen mener det er riktig for foreningen å skifte president nå, sier leder av komiteen Ingrid Di Valerio. Hun opplyser at Tekna har hatt tradisjon for å ha samme president i fire-seks år, og at ingen har sittet mer enn åtte år.

Skal presenteres for grunnorganisasjonen

Ingrid De Valerio
Valgkomiteens leder Ingrid Di Valerio

Sammen med de andre seks i Valgkomiteen står Di Valerio bak innstillingen som er klar for å presenteres på fire såkalte dialogmøter med grunnorganisasjonen rundt omkring i landet fra 14. april og fremover.

– Aldri har så mange kandidater vært foreslått og aldri før har det vært lagt ned så mye arbeid i valgkomiteen for å sette sammen et velfungerende hovedstyre i Tekna, sier Ingrid Di Valerio.

–  Vi har hatt ansvar for å finne kandidater til de 20 øverste vervene i Tekna. Naturlig nok har det knyttet seg størst spenning til hvem som blir valgt inn i det nye Hovedstyret med syv personer – ikke minst gjelder det president- og visepresidentvervet. De andre vervene er fordelt på Kontrollkomite, Valgkomite, ordfører og viseordfører for representantskapsmøtet i 2023.

Lars Olav Grøvik fra Bergen, som er Valgkomiteens kandidat til ny president, har gjennom flere år sittet som hovedtillitsvalgt for Tekna i Equinor. Han har vært styremedlem i Tekna Privat og vært leder av Tekna Olje og Gass. Ifølge Ingrid de Valerio beskrives han som kunnskapsrik og reflektert av samarbeidspartnere og motdebattanter, og en som evner å se det store bildet i utfordringene Tekna og samfunnet for øvrig står overfor.

Ifølge Valgkomiteens innstilling har han erfaring fra tillitsvalgtarbeid i møter med tilsynsmyndigheter og har representert Tekna i høringer på Stortinget. Har også hatt andre styreverv i frivillige organisasjoner. Han blir betegnes som tydelig og erfaren i media. Han er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen, og jobber som Advisor Data Management hos Equinor i Bergen.

Se presentasjonene av alle kandidatene til Hovedstyret i slutten av artikkelen.

Totalt 56 forslag

Ingrid Di Valerio forteller om et krevende oppdrag.

–   Av alle de fire rundene jeg har vært med på i Valgkomiteen siden 2013, har de to siste vært de mest krevende. Det tror jeg henger sammen med at Tekna er blitt mye større, mer synlig i samfunnet og en mer profesjonell forening. Dette stiller også større krav til de som skal sitte i Hovedstyret, sier hun.

Di Valerio opplyser at mens det tidligere år kanskje kom inn 5-10 forslag til nye kandidater, har det i år kommet inn veldig mange forslag fra grunnorganisasjonen. Totalt 56 kandidater er foreslått. Noen av dem er forslag om gjenvalg av sittende representanter, men de aller fleste er nye.

–  Valgkomiteen retter en stor takk til grunnorganisasjonen for den gode jobben som er gjort med å skaffe nye kandidater, sier Di Valerio. Hun har et klart inntrykk av at det er jobbet mye og systematisk med dette fra mange i grunnorganisasjonen. Hun nevner både faglige grupper, lønns- og interessesiden, det sittende Hovedstyret og enkeltpersoner som forslagsstillere. Dessuten forteller hun at Valgkomiteen selv har deltatt på årsmøter og andre arrangement med øyne og ører åpne for kandidater.

Hun forteller at for å speile medlemsgrunnlaget så godt som mulig, så har valgkomiteen ønsket å få til en balanse mellom tradisjonell teknologisk bakgrunn og naturvitenskapelig bakgrunn.

–  Tekna har sluttet seg til FNs bærekraftmål, vi har derfor lagt vekt på kandidater med arbeidserfaring innen bærekraft. Vi har også innstilt kandidater der innovasjon er en viktig side av deres daglige arbeid.

Engasjement, erfaring og talent

– Vi begynte med å intervjue det sittende Hovedstyre og nøkkelpersoner i Tekna. Fra nyttår har vi intensivert arbeidet og gjennomført to møter i uka på kveldstid. Koronapandemien gjør at alt må skje digitalt. Det er på en måte effektivt, men møtene blir litt mer «firkantet». Man kommer ikke like godt inn på folk og «leser» dem på nettet som i virkeligheten.

Di Valerio forteller at et av de viktigste kriteriene for personene som skal sitte i hovedstyret er at de er over gjennomsnittet engasjert i Tekna. Motivasjonen må være at de ønsker å gjøre dette for andre og Tekna, og ikke for egen karrierebygging. De bør ha erfaring fra verv lokalt eller sentralt og ha vist talent for aktiviteter som organisering, samarbeid, teambygging, nettverksbygging og igangsetting. De bør ha erfaring fra mer enn en av de fire arbeidsgrenene student, fag, avdelinger eller lønns- og interessearbeid. Det er også nyttig for Tekna om de har vært med på store prosesser i jobben sin som fusjoner, oppkjøp, nedbemanninger eller omstruktureringer.

–  Målet er at alle skal bringe noe verdifullt med seg inn i hovedstyrearbeidet, men det er sammensetningen av personer som er avgjørende for om det blir et velfungerende hovedstyre sier valgkomitelederen.

Balansere kriterier

Ifølge Di Valerio er spredning når det gjelder alder, kjønn, geografi og erfaring fra Tekna de enkleste kriteriene å oppfylle.

– Mer utfordrende har det vært å sette sammen en gruppe der hver enkelt persons egenskaper og erfaringer gjør at samspillet blir best mulig, sier hun.

Hun forteller at for å unngå for mange like personer i det nye Hovedstyret, har de måttet si nei til fantastisk gode kandidater. Men hun ber dem huske at ingen er glemt og at det kommer flere sjanser.

– Det har også vært viktig å sørge for at Hovedstyret 2021 må ha talentspirer som kan ta på seg tyngre verv i fremtiden, sier Ingrid Di Valerio. Hun håper grunnorganisasjonen gir sin tilslutning til Valgkomiteens innstilling.

–  Det er gjort et svært godt arbeid, og ingen andre har den innsikten Valgkomiteen sitter inne med, minner hun om.

Her er Valgkomiteens innstilling til kandidatene i det nye Hovedstyret i Tekna, med en kort begrunnelse:

Lars Olav Grøvik (60), Bergen avdeling - innstilt til president (nyvalg)

Lars Olav Grøvik
Lars Olav Grøvik

Lars Olav beskrives som en uredd brobygger med et bankende hjerte for Tekna. Han er samfunnsengasjert og opptatt av å sikre og bruke den norske modellen, gjennomføre det grønne skiftet, livslang læring og av å utvikle foreningens yngre medlemmer og tillitsvalgte. Gjennom flere år har han sittet som hovedtillitsvalgt for Tekna i Equinor, vært styremedlem i Tekna Privat og vært leder av Tekna Olje og Gass. Samarbeidspartnere og motdebattanter beskriver han som kunnskapsrik og reflektert, og at han evner å se det store bildet i utfordringene Tekna og samfunnet for øvrig står overfor.
Han har erfaring fra tillitsvalgtarbeid i møter med tilsynsmyndigheter og har representert Tekna i høringer på Stortinget. Har også hatt andre styreverv i frivillige organisasjoner. Tydelig og erfaren i media. Han er utdannet geolog fra Universitetet i Bergen, og jobber som Advisor Data Management hos Equinor i Bergen.

Elisabeth Line Haugsbø
Elisabeth Line HaugsbøElisabet Line Haugsbø (35), Trondheim avdeling – innstilt til visepresident (gjenvalg til Hovedstyret)

Elisabet har flere års erfaring som tillitsvalgt, hvor hun blant annet har vært gjennom krevende prosesser som eierskifter og nedbemanninger. Hun har hos sin nåværende arbeidsgiver C4IR Ocean, vært med på å stifte Tekna-gruppe. Hun har vært medlem av Hovedstyret siden 2019, hvor hun beskrives som tydelig i sine tilbakemeldinger og med evne til å innta andre perspektiver i diskusjonene. Elisabet er opptatt av det store bildet, og ikke minst hensikten med hva Tekna gjør. Elisabet er ekspert på datasikkerhet og beskrives som en fremragende foredragsholder. Hun har blant annet holdt foredrag i Oslo Spektrum under NHOs årskonferanse i 2019 og ble i både 2018 og 2019 kåret til en av landets 50 fremste teknologikvinner av Abelia og ODA-nettverket.
Elisabet er utdannet innenfor teknisk kybernetikk ved NTNU i tillegg til å ha en mini-MBA fra Probana Business School, og jobber som Director of Customer Success hos C4IR Ocean i Trondheim.

Margrethe Esaiassen
Margrethe Esaiassen

Margrethe Esaiassen (56), Tromsø avdeling – innstilt til medlem av Hovedstyret (gjenvalg)

Margrethe har vært medlem av Hovedstyret siden 2019 og har utmerket seg som en god lagspiller som får frem det beste i hver enkelt. Hun er begeistret over hva Tekna gjør og får til. Hun har siden 2017 også vært medlem av Universitetsstyret ved UiT - Norges arktiske universitet. Har hatt styreverv og styrelederverv i en rekke andre organisasjoner. Har gode refleksjoner og argumenter, og med sin øvrige styreerfaring bringer hun dermed med seg et friskt blikk på hovedstyrets arbeid.
Hun er utdannet Dr. Scient fra UiT innen marin biokjemi/sjømatvitenskap, og jobber i dag som professor ved UiT (Norges fiskerihøgskole), hvor hun har sjømatproduksjon som spesialfelt.

 

Marte Nordhus (41), Trondheim avdeling – Innstilt til medlem av Hovedstyret (nyvalg)

Marte_Nordhus
Marthe Nordhus

Marte har lang erfaring med planarbeid, prosjektledelse og omstillingsprosesser. Hun har vært leder for Tekna-gruppa i Melhus kommune, styremedlem i Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet, og har hatt to år i styret for Tekna Stat. Tidligere representant for Akademikerne ved iverksetting av Jernbanereformen. Marte har stor respekt for fagkunnskap, er ivrig etter å lære nye ting og opptatt av godt samarbeid og å få med seg alle mot målet. Hun er samfunnsengasjert, opptatt av rettferdighet og bærekraft, kjønnsperspektiv og Teknas samfunnsrolle. Hun har stor arbeidskapasitet og har hatt styreverv i andre foreninger. Hun har samfunnsvitenskapelig Master of Science i geografi fra NTNU. Hun er seksjonsleder hos AFRY AS, og jobber med samferdsel og bærekraft.

 

Tove Ringerike (48), Oslo avdeling – innstilt til medlem av Hovedstyret (nyvalg)

Tove Ringerike
Tove Ringerike

Tove har vært leder av Tekna Stat og hadde sete i Hovedstyret som leder av Lønns- og Interesseutvalget (LIU) i 2020.  Hun har vært medlem av LIU siden 2015 og observatør for Tekna i Akademikerne Stat i 2018 og 2019. Tove beskrives som strategisk dyktig og god til å formidle og debattere. Hun har god forståelse av andres oppfatninger, er opptatt av fakta og at alle skal bli hørt. Tove har vært tillitsvalgt lokalt siden 2008 og har siden 2016 vært leder av Tekna-gruppa i Helsedirektoratet. Hun har doktorgrad innen cellebiologi fra UiO og jobber i dag som seniorrådgiver hos Helsedirektoratet i Oslo.

 

Trond Wiberg (49), Oslo avdeling – Innstilt til medlem av Hovedstyret (nyvalg)

Trond Wiberg
Trond Wiberg

Trond er rådgiver innen digitalisering i Viken fylkeskommune. Han har vært konstituert seksjonssjef i Vegdirektoratet med personal-, budsjett- og fagansvar. Opptatt av arbeidsprosesser, digitalisering, endringsledelse og det å ha gode handlingsplaner. Tidligere hovedtillitsvalgt for Tekna og Akademikerne i Statens vegvesen, der han loset medlemmene gjennom Regionreformen og var en tydelig stemme for fagkompetanse, i media og på Stortinget. Han har også flere styreverv på fritiden. Sivilingeniør fra Høgskolen i Narvik, master i ledelse fra BI. I studietiden tok han to års permisjon for å etablere eget IT-firma.

Her følger Valgkomiteens innstilling til medlemmer av Kontrollkomiteen, R-møtets ledelse og Valgkomite før R-møtet i 2023:

Se fullstendig begrunnelse her:

Presentasjon av øvrige kandidater .pdf

Representantskapets Kontrollkomité

Randi Toreskås Holta (59), Telemark avdeling – Innstilt til medlem av Kontrollkomiteen

Steinar Høibråten (65), Oslo avdeling – Innstilt til medlem av Kontrollkomiteen (ny som medlem)

Åsmund Knutsen (61), Oslo avdeling – Innstilt til medlem av Kontrollkomiteen (gjenvalg)

Svein-Erik Svendsen (50). Innstilt til varamedlem av Kontrollkomitéen

 

R-møtets ledelse 2023

Krister Nyløkken (43), Bergen avdeling – innstilt til ordfører 2023

Kent Varmedal (36), Oslo avdeling – innstilt til viseordfører 2023

 

Valgkomiteen

Kim Allgot (31), Oslo avdeling (gjenvalg)

Ingrid Di Valerio (57), Stavanger avdeling (gjenvalg)
Elisabet Drange (51), Oslo avdeling (gjenvalg)
Arne Gjengedal (69), Tromsø avdeling (gjenvalg)

Per Olaf Strøm (55), Telemark avdeling (gjenvalg)

Morten Sæheim (47), Oslo avdeling (gjenvalg)

Jan David M. Ytrehus (45), Trondheim avdeling (nyvalg)