Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

Teknas nye president vil Lars Olav Grøvik tror vi står foran enorme omstillinger i fremtidens arbeidsliv.

– Ein enkel landsens gut frå Sunnmøre

Da Teknas nyvalgte president Lars Olav Grøvik skulle presentere seg for delegatene på årets representantskapsmøte, kalte han seg «Ein enkel landsens gut frå Sunnmøre» som brenner for frivillighet, den norske modellen og det grønne skiftet.

Lars Olav Grøvik har hatt det uvanlig travelt de siste ukene. Ikke bare skulle den joviale sunnmøringen forberede seg til Teknas representantskapsmøte som presidentkandidat. Den siste tiden har han også vært sterkt involvert i en omorganisering i Equinor som konserntillitsvalgt. Midt oppe i det hele fylte han 60 år i slutten av mai, noe som selvfølgelig måtte feires – innenfor gjeldende koronaregler. Og på toppen av det hele pusser han opp hele boligen i Bergen.

– Det er så mye jeg gjerne skulle vært med i og gjort, men kalenderen og døgnets 24 timer strekker ikke til, sier han.

Født i tjukkeste Ivar Aasen-land i bygda Liadal i Ørsta på Sunnmøre, er det nynorsk som er hovedmålet for Lars Olav Grøvik (noe artikkelforfatteren ikke klarer å følge opp - red. anmerkning).

Frivillighet inn med morsmelka

Den nye Tekna-presidenten forteller at han har historien om fremveksten av velferds-Norge med seg i bagasjen, og at dette har formet han og verdiene hans. Han er sterk i troen på frivillighet/dugnad, den norske modellen og det grønne skiftet

– Jeg er født av foreldre som var preget av det fattige førkrigs-Norge, og hadde førstehåndskilder til de harde 30-åra gjennom dem og andre i den lille bygda.

– Det gjorde for eksempel sterkt inntrykk på meg at norske militære ble satt inn mot streikende arbeidere i 1931 i det som er kalt Menstadslaget.

Han forteller at han fikk frivillighet og dugnad inn med morsmelka, og at han er født med holdningen å forsvare den norske modellen i arbeidslivet.

– Før i tida måtte folk hjelpe hverandre, for de hadde ikke et storsamfunn som kunne trå til. Jeg lærte også det viktige i å skape verdier, og samtidig ta vare på det som skapte verdiene. Uten dette får du ikke til utvikling, mener Grøvik.

Vil forstå sammenhenger

Han forteller at foreldrene var intelligente, men ikke fikk noen utdanning. Så det var ikke noen selvfølge at han skulle begynne på en akademisk utdanning. Selv valgte Lars Olav å studere geologi ved Universitetet i Bergen. Han ville forstå hvordan jorda var blitt til.

Lars Olav Grøvik
Lars Olav Grøvik forteller at han er født nysgjerrig, og ville studere geologi for å finne ut hvordan jorden er blitt til.

 – Jeg er født nysgjerrig. Jeg har alltid villet finne ut hvordan verden henger sammen, og har et bredt interessefelt. Økonomisk og teknisk historie er noe av det som interesser meg – jeg vil gjerne finne ut hvorfor ting har blitt som de har blitt, og brenner for å påvirke utviklingen videre, sier han.

I dag jobber Lars Olav Grøvik som Advisor Data Management hos Equinor i Bergen. Etter en lang karriere i oljeindustrien er han opptatt av den enorme omstillingen som må komme – det grønne skiftet. Med dette håper han å berolige de som måtte tro han er det han selv kaller en «museumsvokter».

– Som en av barna mine sa på 60-årsdagen: Selv om knærne er slitne, er du fortsatt ung i hodet pappa.

Organisasjonsmenneske

Grøvik kaller seg både et politisk menneske med et sterkt engasjement for å få til forbedringer, og et organisasjonsmenneske.

– Jeg har nesten mistet oversikten over alle organisasjoner jeg har vært med i, fra idrettslag mens barna vokste opp, mållag, Kreftforeningen og internasjonale organisasjoner. Gjennom dette engasjementet og gjennom store prosesser i Statoil/Equinor har jeg en god forståelse av problemstillinger rundt det å styre en organisasjon, og blir jeg først med i noe, er det for å prøve å påvirke, sier han. 

Tekna-medlem ble han allerede i ung alder, og ble raskt tillitsvalgt da han begynte å jobbe. Gjennom flere år har han sittet som hovedtillitsvalgt for Tekna i Equinor, vært styremedlem i Tekna Privat og vært leder av Tekna Olje og Gass.

–  Både Equinor og petroleumsindustrien har vært gjennom opp- og nedturer og vært gjennom store omstillinger og nedbemanninger. Og nå står vi foran det store grønne skiftet.

Ikke «one-man-show»

En ting er han klar på i sin nye rolle som Tekna-president:

– Dette blir ikke noe «one-man-show»! Vi skal utvikle alle foreningens medlemmer og tillitsvalgte, og bygge et lag i Tekna, sier han.

Lars Olav Grøvik og Elisbeth Haugsbø
Den nye Tekna-presidenten liker å spille andre gode, her med foreningens nye visepresident Elisabet Haugsbø som han kommer til å jobbe tett med.

Mange beskriver han som en uredd brobygger med et bankende hjerte for Tekna, og en som liker å spille andre gode. Som konserntillitsvalgt er han vant til å sitte i forhandlinger med bedriftsledelsen og målbære saker for de ansatte. Han har erfaring fra tillitsvalgtarbeid i møter med tilsynsmyndigheter og har representert Tekna i høringer på Stortinget.

– Lønn- og interesse, fagsiden og avdelingene i Tekna utgjør en slags «hellig treenighet», sier Grøvik. Mitt mål er å jobbe for et godt samarbeid mellom alle, sier han.

Selv har han mest erfaring fra lønns- og interessesiden.

– Lønns- og interessesiden står foran store omstillinger som kommer til å treffe medlemmene, sier han.

Som tidligere leder for Tekna olje og gass har han også godt innblikk i utfordringene på fagsiden i Tekna, som samler medlemmer innen svært ulike områder – helt fra bioteknologi og klima til olje og gass.

Det nye arbeidslivet

Lars Olav Grøvik
Lars Olav Grøvik har lang erfaring fra lønns- og interessesiden i Tekna, her fra et årsmøte i de tre sektorene Tekna Privat, Tekna Stat og Tekna Kommune.

Den nye Tekna-presidenten peker på to store utfordringer fremover – det nye arbeidslivet, og hvordan vi skal få til det grønne skiftet.

Grøvik snakker om det veldig mange av oss har fått en forsmak på i året som har gått, nemlig hjemmekontor og det vanskelige skillet mellom jobb og fritid. Når er man på jobb og når har man fri? Hvordan skal kjernetid praktiseres, og hva hvis du jobber med folk over hele verden i ulike tidssoner.

– Det er en del problemstillinger Tekna som fagforening bør gå inn og se på her. Innføres det mer permanente hjemmekontorordninger og ordninger for fjernarbeid, må vi sørge for at arbeidstakernes rettigheter tas vare på og at endringene blir til det bedre.

Grøvik ser også på digitalisering og livslang læring som viktige temaer fremover, særlig i en tid hvor vi går store omstillinger i møte.

Satser på «Fuji-moment»

– Det grønne skiftet kommer til å by på en enorm omstilling, som vi som samfunn må få til, sier Lars Olav Grøvik.

Han minner om at den norske petroleumsindustrien har pumpet ekstremt mye penger inn i den norske statskassa.

– Mellom år 2000 og 2019 er det snakk om cirka 1980 milliarder kroner. Neste år er det estimert at norsk petroleumsindustri kommer til å investere omkring 108 milliarder kroner, mens fastlandsindustrien er estimert til å investere litt over 70 milliarder, sier han.

– Det store spørsmålet blir hvordan vi skal bytte petroleumsnæringen med andre bærekraftige næringer som fortsatt gjør at vi kan opprettholde velferdsstaten og gi gode inntekter til næringslivet, statskassa og hver og en av oss.

– Jeg pleier å si at vi enten står foran et Kodak-moment eller et Fuji-moment. Da det ble slutt på filmruller, og digital fotografering sto for døren, klamret Kodak seg til filmen, mens Fuji valgte å se muligheter i det nye, og omstille seg. Kodak gikk konkurs, mens Fuji lever i beste velgående og har satset på flere områder. Vi må få til et «Fuji-moment»!

– Kan jeg få være et lite tannhjul i det å bidra til at Norge blir et bedre samfunn for kommende generasjoner, da føler jeg at jeg og Tekna har lykkes.

Pasientvenn på Haukeland

Livet har flere dimensjoner enn jobb og organisasjonsliv. Lars Olav Grøvik hegner om familien med to barn og to barnebarn. Selv mistet han begge foreldrene i ung alder og en bror, alle av leukemi.

– Det har preget meg, og gitt meg en forståelse og ydmykhet overfor de som sliter. Som pasientvenn på Haukeland sykehus i Bergen har jeg sett hvor tøft livet kan være for noen. For mange fremstår jeg kanskje som en som «bare prater», men som pasientvenn har jeg måttet lytte.

Lars Olav Grøvik ønsker også å lytte til studentene og de helt unge i Tekna.

– Jeg skjønner at en del studenter har slitt ekstra i koronaåret, og ser hvor utmattende det kan være. Derfor er jeg ekstra glad og imponert over hvordan studentene i Tekna har engasjert seg innen arbeidet for studentenes psykiske helse, og for tilbudet Tekna har laget til denne gruppen.

Kulturjunkie

Når Grøvik selv skal finne ro i sjelen tar han frem kameraet og drar ut for å finne gode motiver. Han kaller seg en aktiv fotoamatør.

De største hobbyene er likevel reiser, lesing og andre kulturopplevelser. Han kaller seg selv en kulturjunkie med stort spenn i preferansene.

– Jeg er altetende på kultur – elsker alt fra ballett, opera og teater til populærmusikk og rock. Jeg kan gjerne gå på rockekonsert en dag og på klassisk renessansemusikk neste dag, sier Teknas nyvalgte president.