Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Hanna Rachel Broch

Tekna-medlem og utbyggingssjef i Sporveien AS, Hanna Rachel Broch, jobber i en av svært få Tekna-næringer eller Tekna-yrker med høyere gjennomsnittslønn for kvinner enn menn.

Kvinner på lønnstoppen i kollektivtransport

Det er kun innen kollektivtransport at langtidsutdannede kvinner tjener klart mer enn sine mannlige kollegaer innen Tekna-yrkene og Tekna-næringene. Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien AS tror årsaken kan være at en større andel av den kvinnelige seniorkompetansen jobber i offentlig virksomhet.

I anledning kvinnedagen har Tekna Magasinet tatt et dypdykk i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Tekna-yrker og Tekna-næringer. For Tekna-næringer har vi sett på lønnsforskjeller mellom heltidsansatte kvinner og menn med master- eller forskerutdanning. Langtidsutdannede kvinner har høyere gjennomsnittslønn enn menn i næringene Landtransport med passasjerer og Post- og distribusjonsvirksomhet. Blant Tekna-yrkene er det kun for Ledere av industriproduksjon at kvinner har høyere gjennomsnittslønn enn menn. SSBs lønnsstatistikk for yrker og næringer omfatter alle jobber i hele Norge. De langtidsutdannede kvinnene innen Landtransport med passasjerer har en gjennomsnittslønn som er hele 20 prosent høyere enn sine langtidsutdannede mannlige kollegaer. Tekna-medlem og utbyggingssjef i Sporveien AS, Hanna Rachel Broch, kjenner seg ikke igjen i lønnsforskjellene for hennes egen avdeling i Sporveien, men hun har en teori om bakgrunnen for de samlede tallene for hele bransjen:

En mulig teori kan være at mange kvinner med seniorkompetanse jobber i offentlig virksomhet, mens flere menn med seniorkompetanse jobber i det private hvor det generelle lønnsnivået er høyere. Min egen lønn var eksempelvis høyere i min tidligere jobb i Skanska enn i min nåværende jobb i Sporveien, sier Tekna-medlem og utbyggingssjef Hanna Rachel Broch.

SSB-tallene underbygger teori

SSB-tallene underbygger Brochs teori ved at privat anleggsvirksomhet har tredje høyest lønnsforskjeller i menns favør blant Tekna-næringene. I diagrammet nedenfor ser vi tre på topp i kvinners favør og tre på topp i menns favør blant Tekna-næringene:

tre-p-topp-i-tekna-nring

Diagrammet over viser at selv om langtidsutdannede kvinner innen Landtransport med passasjerer tjener klart mer enn sine mannlige kollegaer, så er lønna likevel lavere enn for langtidsutdannede kvinner i Anleggsvirksomhet, som i gjennomsnitt tjener kun 80 prosent av sine mannlige kollegaer.

Måtte mase om likelønn

Hvorfor søker da kvinnelig seniorkompetanse seg til offentlig virksomhet som kollektivtransport, hvis lønna er lavere?

  Jeg tror kanskje at flere kvinner med seniorkompetanse jobber i offentlig virksomhet av historiske årsaker. Det er mange år siden det offentlige begynte å satse på kvinner. Det er først i den senere tid at det private er blitt opptatt av å rekruttere kvinner. I tillegg kan det også tenkes at kvinner prioriterer annerledes enn menn, sier Broch.

  Har du inntrykk av at kvinner er mer opptatt av samfunnsoppdraget enn menn?

I Sporveien ser vi at både kvinner og menn oppfatter vårt samfunnsoppdrag som meningsfylt. Jeg har dog et generelt inntrykk av at samfunnsoppdraget har vært viktigere for kvinner enn menn i min generasjon, men at det er likere fordelt blant de yngre, sier utbyggingssjefen.  

Broch gikk ut av bygg på NTH i 1994. De første årene som nyutdannet måtte hun mase for å få samme lønn som sine tidligere klassekamerater.

Hvert år ringte jeg for å sjekke hva tidligere klassekamerater i samme virksomhet fikk i lønn. Da lå jeg alltid litt under, og så måtte jeg trampe inn til prosjektleder for å få det samme. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for likelønn, men jeg mener det fortsatt er viktig at også kvinner selv tar ansvar for egen lønn og sier i fra dersom det er mangel på likelønn, sier Broch.

Mest likelønn blant ledere

Kvinner kommer nærmest en likelønn innen lederjobbene blant Tekna-yrkene. Det er dog kun kvinnelige Ledere av industriproduksjon som har en høyere gjennomsnittslønn enn sine mannlige lederkollegaer. Miljøvernrådgivere har størst prosentvis lønnsforskjell i menns favør blant Tekna-yrkene:

tre-p-topp-i-tekna-yrker

Flere kvinner topper med median

Ved bruk av median framfor gjennomsnitt er det noen flere Tekna-næringer og Tekna-yrker hvor kvinner kommer høyere ut enn menn. Blant Tekna-næringene gjelder det Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Blant Tekna-yrkene gjelder det Ledere av logistikk og transport i privat sektor, Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet, Sivilarkitekter og Landmålere og kartografer i kommunal sektor i tillegg til Sivilingeniører i petroleumsteknologi i statlig sektor.