Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Håkon Larsen med verneutstyr foran et annlegg

Veldig mange av renseprosessene foregår i lukkede trinn, så det lukter omtrent ikke i fjellhallene med avløpsrenseanlegget som ligger omtrent rett under Strømmen kirke.

Min første jobb: Jobber for rent vann til deg og miljøet

– Det føles bra å skaffe rent drikkevann til folk og sørge for at avløpsvannet som føres ut i bekker og elver er renest mulig, sier Håkon Larsen (25) som er utdannet sivilingeniør innen vann og miljøteknikk fra NMBU og jobber i traineestilling tilknyttet flere kommuner på Nedre og Øvre Romerike.

Navn: Håkon Larsen
Alder: 25
Utdanning: Sivilingeniør Vann og miljøteknikk fra NMBU
Stilling: Trainee i innen vann- og avløp
Arbeidssted: Nedre Romerike vannverk (NRV), Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) og Ullensaker kommune

– Med utdanning innen vann- og miljøteknikk, er det nok av oppgaver å jobbe med som å skaffe rent drikkevann til folk, sier Håkon Larsen.

Håkon Larsen fra Mjøndalen har alltid vært glad i tall og fysikk.

– Egentlig hadde jeg lyst til å bli arkitekt, men jeg fikk ikke lov av bestefaren min. Han sa at jeg skulle bli ingeniør, ler Håkon. Så jeg begynte på sivilingeniørutdanningen innen bygg og anlegg på NMBU på Ås. Det var et kjempeinteressant studieprogram som jeg ikke angrer på.

Trainee på Romerike

Som ferdigutdannet var jobben som trainee-stillingen innen Vann og avløp i Nedre Romerike Vannverk (NRV), Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) og Ullensaker kommune første prioritet for Håkon.

– Jeg sto i avgangshallen på Gardermoen og jublet da jeg fikk meldingen om at jeg hadde fått jobben i fjor vår. Opplegget er 19 måneder der de seks første er i NRV/NRA, så syv måneder i Ullensaker kommune og så tilbake seks måneder i NRV/NRA.

Renser i flere trinn

Vi møter Håkon på Strømmen og får en omvisning i fjellhallene som rommer renseanlegget til Nedre Romerike Avløpsselskap. Her 35 meter under bakken behandles avløpsvannet fra de ca 110 000 innbyggerne i Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal kommune.

– Jeg har lært enormt mye i dette opplegget og anbefaler det på det varmeste. Den første uka var jeg utplassert inne i dette anlegget. Her renses avfallsvannet i flere trinn mekanisk rensing, sand- og fettfang, forsedimentering, biologisk rensing, kjemisk rensing, ettersementering og avvanning av slam. Slammet som er igjen etter alle trinnene tilsettes kalk og leveres som jordforbedringsprodukt/gjødsel til jordbruket. Slik tilbakeføres fosfor som er en globalt begrenset ressurs tilbake til naturen. Og det rensede vannet føres tilbake til Nitelva.

Utfordrende overvann

Håkon skrev masteroppgave om overvannshåndtering i Ås kommune og virkningen av åpne bekker ved flom i byer. Overvann er en aktuell problemstilling mange steder, ikke minst i Lillestrøm-området. Renseanlegget har i dag en kapasitet på 1400 liter i sekundet, men under snøsmelting kan det komme inn 4000 liter i sekundet. Da går mye urenset ut i Nitelva. For å bøte på dette bygges det nå enda et rensetrinn kalt OREA. Når det står ferdig i 2021 vil rensekapasiteten ligge på 4200 liter i sekundet.

Mye praktisk erfaring

Som trainee på NRV/NRA har Håkon fått bistå som prosjektlederassistent i flere prosjekter – blant annet prosjektet som omhandler den nye reservevannsledningen mellom NRV og Ullensaker kommune.

– Her fikk jeg oppgaver innenfor oppfølgingen av økonomien til prosjektet, samtidig som jeg har vært med på prosjektmøtene hvor tekniske løsninger har blitt diskutert og utarbeidet.

Håkon forteller også at han har fått være prosjektleder for et prosjekt som omhandlet anleggelse av en vannkiosk hvor lastebiler kan fylle på «teknisk vann» til å utføre spylejobber på ledningsnettet.

Han har i tillegg deltatt på befaringer og fulgt opp eksternes arbeid for NRV/NRA i samråd med prosjektleder.

– I NRV/NRA har jeg fått veldig mye praktisk kunnskap når det gjelder å vite hva som befinner seg i grøfta og kummer – man får et mye tydeligere bilde av hva som befinner seg der av ledningstyper og ledningsdeler. Dette er veldig viktig å få kunnskap om så tidlig i arbeidskarrieren.

I driftsentralen til NRA inne i fjellet kan man følge med på alle renseprosessene via dataskjermer.
Håkon Larsen med verneutstyr foran et annlegg
– I det siste rensetrinnet tilsettes kalk til restslammet og leveres som jordforbedringsprodukt/gjødsel til jordbruket, forklarer Håkon.

Høyt kunnskapsnivå

– Noe av det beste med traineeopplegget har vært å møte alle de ulike personene som jobber i VA-bransjen som har så høyt kunnskapsnivå. Å være der prosessene virkelig skjer, har gjort at jeg har fått en fin erfaring med og praktisk forståelse for hvordan den teoretiske kunnskapen kan brukes i prosjektarbeid.

– Jeg har fått se hvordan et interkommunalt selskap (NRV/NRA) arbeider, hvordan en kommune arbeider, samtidig som jeg får et innblikk i entreprenørenes og konsulentenes arbeid for kommunen og det interkommunale selskapet.

Felles traineeprosjekt

– Til sammen er vi åtte traineer fordelt på ulike kommuner og IKS i Romerike. En felles mentor for alle traineene passer på at du får en bra arbeidshverdag og god trivsel. Alle har også fått tildelt en fagveileder ved hvert arbeidssted.
Traineene har fått delta på mange felles kurs og seminarer.

– Blant annet jobber vi nå med en felles traineeoppgave for kommunene der vi ser på muligheter for energieffektivisering i vannbransjen og energibransjen. En ting vi ser på er om det er mulig å plassere turbiner i drikkevannsrørene for å gjenvinne energien som brukes til å pumpe frem vannet. Veldig spennende! Den andre delen handler om ulike måter å fornye fjernvarmeanleggene ved såkalte «nærvarmeanlegg» i Strømmen.

I Ullensaker kommune der Håkon nå har vært i cirka en måned, er hverdagen mye preget av prosjekteringsmøter, befaringer, skrive referat fra ulike møter og skrive uttalelser i byggesaker.

– Det er egentlig veldig variert. Hovedsakelig skal jeg drive med uttalelser i byggesaker for kommunen. Jeg skal også være prosjektleder for et prosjekt der et ledningsstrekk skal saneres. Jeg skal også være mye i programmet GIS-Line, der kommunen legger inn ledningsdata ut fra måledata sendt inn fra entreprenørene. I dette verktøyet kan man på en oversiktlig måte se hvor alle kommunens ledninger ligger og deres spesifikasjoner.

Stor overgang

Håkon synes overgangen fra studentlivet til arbeidslivet er stor fra kun å ha ansvar for deg selv til å gjøre arbeid som betyr noe for veldig mange. Nå gleder han seg til å begynne i ny jobb i Sweco førstkommende høst. Det betyr at han forlater traineejobben litt før tiden.

– Jeg har lært enormt mye her som jeg kommer til å ta med meg inn i jobben der, sier han.