Seniorspesialistene som ikke gir seg

Et formål med pensjonsreformen fra 2011, var at flere arbeidstakere skulle stå lenger i yrkeslivet. De siste fem årene har imidlertid ønsket avgangsal...