Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Merete Kaik på seilbåt

Skal du seile en seilbåt av en viss størrelse, krever det godt samarbeid. Samarbeid er noe Merete Kaik brenner for som avdelingsleder i Tekna Trondheim avdeling.

– Jeg er stolt når Teknas innspill gir mening

Samarbeid er et viktig stikkord for leder Merete Kaik i Tekna Trondheim avdeling.  – Derfor må det bli nr 17 Samarbeid for å nå målene, sier hun, når hun blir bedt om å velge ut ett av FNs bærekraftmål.

Hvilket av FNs bærekraftsmål brenner du spesielt for og hvorfor? Dette har vi spurt et knippe avdelingsledere i Tekna om – fra Finnmark i nord til Oslo i sør og Sogn og Fjordane i vest, fram mot 24. oktober, da FN-dagen blir feiret over hele verden. I dag svarer Merete Kaik som er styreleder i Tekna Trondheim avdeling.

Samarbeid på tvers

– FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål. Hvis du skulle velge ut ett du brenner spesielt for, hvilket skulle det være og hvorfor?

– Alle bærekraftsmålene er viktige, så det er ikke enkelt å velge. Men jeg er en «samarbeids-motor», så jeg velger ut mål nr 17: Samarbeid for å nå målene. Som person – og i mine tillitsvalgtroller i Tekna, så brenner jeg sterkt for å få til et samarbeid på tvers av avdelinger, nettverk og fag. Ved å samarbeide kan vi nå bredt og finne de beste løsningene!

– Gjør du, eller din Tekna-avdeling, noe for å bidra til å oppfylle noen av bærekraftsmålene – hva i tilfelle?

– Tekna Trondheim avdeling har masse arrangement og møter i forbindelse med bærekraftmålene. Vi samarbeider bredt i og utenfor Tekna, og har faglige og sosiale møtesteder. Vi har hatt arrangement på alt ifra løpeteknikk-kurs til å få avdekket nye energiteknologier, en del møter på byutvikling, og kollektivsystemet, innovasjon med mer. Og fremover vil det komme flere arrangement med nye temaer – som dekker bærekraftmålene.

– Tekna Trondheims arrangement er stort sett fullbooket og med venteliste. Det er tydelig at medlemmer er «sugne» på å delta på våre fysiske arrangement. Stort sett holder vi fysiske møter, og benytter oss av byens gode utesteder i selskapsrom og liknende, med tid og rom for sosial mingling og nettverksbygging for de som deltar. Vi opplever at mange medlemmer viser seg å være engasjerte på møtene – de stiller spørsmål og det kan virke som de bygger på bekjentskaper fra arrangementene for videre samarbeid også utenfor møtene.

Teknas innspill gir mening

– Hva ville du vært stolt av at du eller Tekna fikk til innen bærekraft?

– Jeg er stolt når jeg ser at Teknas innspill i ulike fora gir mening og fungerer! Og det gjør meg stolt å se at medlemmer ønsker flere slike arrangementer og møter, for de blir ofte fulltegnet, og med ventelister i håp om å få plass til å delta.

– Jeg overhørte 2 personer på bussen fra Stjørdal til Trondheim forleden: «Jeg tok klatrekurs via Tekna og det var kjempebra opplegg. Du må følge med på Teknas arrangement – det er så mye spennende der – og nytt klatrekurs blir sikkert satt opp igjen.»

– Det gjorde meg stolt! Vi i styret i Tekna Trondheim avdeling prøver å legge opp til flere arrangement og møter, og vil gjerne sette opp de gode arrangementene om igjen. Og brenner du inne med et tema eller et samarbeidsprosjekt? Ta kontakt da vel!