IT-kompetanse: Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg sier at etterspørselen etter IT-kompetanse underbygger behovet for å utdanne flere, og relevant etter- og videreutdanning.

IT, fisk, olje og metall øker

IT, fisk, olje og metall er næringene med høyest vekst i antall ansatte det siste året. Ledere av olje- og gassutvinning øker mest blant de større Tekna-yrkene.

Denne uka presenterte SSB ferske tall for arbeidsplasser i andre kvartal. Tallene er brutt ned på både yrker og næringer. Blant næringene topper data- og elektronisk industri med en vekst i på 12 prosent i antall arbeidsplasser det siste året. Kongsberg Maritime er Norges største selskap i denne næringen.

Fiskerinæringen, oljetjenester, IT-tjenester og metallvareindustri følger på de neste plassene. Her er Norges største selskaper henholdsvis Austevoll Seafood, Aker Solutions, Evry og Kongsberg Defense & Aerospace.

Tekna-presidenten fremmer IT-kompetanse

Blant Tekna-yrkene er det som vanlig flere IKT-yrker som topper listen over størst vekst det siste året. Nett- og multimediautviklere ligger aller øverst i prosent, men i antall er dette en liten yrkesgruppe. Blant de større yrkesgruppene topper ledere av olje- og gassutvinning foran programvare- og applikasjonsutviklere.

–  Etterspørselen etter kompetanse innenfor IKT er fortsatt stor. Derfor har også Tekna vært opptatt av at vi både må utdanne flere, og få på plass relevant etter- og videreutdanning, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Ledere av olje- og gassutvinning er et av flere lederyrker som har hatt høy vekst det siste året. Det samme gjelder ledere i fiskerinæringen, bygge- og anleggsvirksomhet, IKT-enheter og forsknings- og utviklingsledere.

–  Det er gledelig hvis det er flere av våre medlemmer som har fått ledende stillinger i flere sektorer. Vi trenger flere ledere som forstår teknologien og hvilke muligheter den gir, sier Lyngsnes Randeberg.

Se alle de nye Tekna-jobbene

Her er antall lønnstakere i Tekna-yrkene fra 1. kvartal 2016 til 2. kvartal 2019.