Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en kvinne i verneutstyr som jobber med loddejern i labor

Svakere arbeidsmarked, men vekst i Tekna-jobber.

Fortsatt vekst i Tekna-jobber

Mens antall jobber faller for Norge generelt, er det fortsatt vekst i antall Tekna-jobber. Men til tross for jobbveksten er det nå et svakere arbeidsmarked også for Tekna-medlemmer.

Kun 7 av 37 Tekna-yrker i tabellen under har hatt nedgang i antall lønnstakere det siste året. Til sammenligning var det en nedgang på 2,2 prosent i antall lønnstakere for alle yrker samlet. Kun tre Tekna-yrker hadde en større nedgang enn gjennomsnittet for Norge. Under tabellen med Tekna-yrkene kommer det flere diagrammer som gir et innblikk i dagens jobbmarked for Tekna-medlemmer:

Blant hovednæringene var det størst jobbvekst i kategorien «Bergverksdrift og utvinning» som er dominert av olje og gass. Ikke overraskende er det Covid19-rammede «Overnattings- og serveringsvirksomhet» som har hatt størst nedgang i antall jobber. Tallene i diagrammet nedenfor omfatter både hovedjobber og bijobber, som også kalles arbeidsforhold: 

SSB-statistikken for sysselsatte for andre kvartal har mai som referansemåned. Da var det mange permitterte som blir regnet som sysselsatte i inntil tre måneder. De siste tallene for permitterte for juli viser at ingeniør- og IKT-fag og akademiske yrker ligger under gjennomsnittet:

  Ingeniør- og IKT-fag og akademiske yrker ligger under gjennomsnittet også for helt arbeidsledige:

Ingeniør- og IKT-fag ligger under gjennomsnittet i arbeidsledighet, men den prosentvise veksten i arbeidsledighet ligger helt oppe på tredjeplass:

Fallet i registrerte ledige stillinger er også høyere enn gjennomsnittet for ingeniør- og IKT-fag: