Svakere arbeidsmarked, men vekst i Tekna-jobber.

Fortsatt vekst i Tekna-jobber

Mens antall jobber faller for Norge generelt, er det fortsatt vekst i antall Tekna-jobber. Men til tross for jobbveksten er det nå et svakere arbeidsmarked også for Tekna-medlemmer.

Kun 7 av 37 Tekna-yrker i tabellen under har hatt nedgang i antall lønnstakere det siste året. Til sammenligning var det en nedgang på 2,2 prosent i antall lønnstakere for alle yrker samlet. Kun tre Tekna-yrker hadde en større nedgang enn gjennomsnittet for Norge. Under tabellen med Tekna-yrkene kommer det flere diagrammer som gir et innblikk i dagens jobbmarked for Tekna-medlemmer:

Blant hovednæringene var det størst jobbvekst i kategorien «Bergverksdrift og utvinning» som er dominert av olje og gass. Ikke overraskende er det Covid19-rammede «Overnattings- og serveringsvirksomhet» som har hatt størst nedgang i antall jobber. Tallene i diagrammet nedenfor omfatter både hovedjobber og bijobber, som også kalles arbeidsforhold: 

SSB-statistikken for sysselsatte for andre kvartal har mai som referansemåned. Da var det mange permitterte som blir regnet som sysselsatte i inntil tre måneder. De siste tallene for permitterte for juli viser at ingeniør- og IKT-fag og akademiske yrker ligger under gjennomsnittet:

  Ingeniør- og IKT-fag og akademiske yrker ligger under gjennomsnittet også for helt arbeidsledige:

Ingeniør- og IKT-fag ligger under gjennomsnittet i arbeidsledighet, men den prosentvise veksten i arbeidsledighet ligger helt oppe på tredjeplass:

Fallet i registrerte ledige stillinger er også høyere enn gjennomsnittet for ingeniør- og IKT-fag: