Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrettbilde av Anam Khalid, jurist i Tekna

Anam Khalid forteller om hvordan du bør forberede deg til lønnssamtalen. Foto: Mikkel Moe.

Det er 7 ting du ikke må finne på å gjøre i lønnsamtalen

Hvis du ligger under lønnsgjennomsnittet kan det være på tide å ta grep, men det er visse ting du absolutt burde holde deg unna.

Årets lønnsundersøkelse er under utsending, og den er det viktig at du svarer på - får vi opp mot 100 prosent svar, vil statistikken være såpass sterk at den kan brukes som et strålende forhandlingskort i neste lønnsamtale.

Om du ligger under snittet på den statistikken, er det visse steg du burde ta for å komme deg på «den riktige siden».

– Gjennomsnittslønnen gir god pekepinn. Men har du for eksempel en spesifikk kompetanse eller erfaring som er særlig relevant for stillingen, bør du også se på tallene i øvre sjikt av lønnsrammen for eksamensåret ditt, forteller Anam Khalid, som er jurist i Tekna.

Finn ut hvordan du ligger an

Teknas statistikk er ment som veiledning, og i tillegg må man ta i betraktning arbeidsgivers lønnspolitikk og lønnsnivået i bedriften. For å få informasjon om det lokale lønnsnivået, kan man ta kontakt med tillitsvalgte i bedriften. De kan gi informasjon om lønnsnivået i bedriften for ansatte med tilsvarende kompetanse og erfaring, og dermed gi en indikasjon på hvilket reelt forhandlingsrom man har.

– Du kan også snakke med kolleger med samme arbeidsoppgaver om deres lønn, hvis du er komfortabel med det, sier Khalid.

Når du har tallene, må du tenke gjennom hvilke argumenter du vil bruke i lønnssamtalen med arbeidsgiver.

– Fokuser på hvordan stillingen din har utviklet seg gjennom året og dine arbeidsprestasjoner – har du for eksempel fått mer ansvar eller mer krevende arbeidsoppgaver, eller kan vise til gode resultater, vil det være relevant å ta opp dette.
Tidspunktet bør være riktig både for deg selv, og bedriften. Går bedriftens økonomi så det suser?

I så fall kan du gå videre til neste steg med god samvittighet.

Forbered deg til lønnssamtale

En lønnssamtale er en prat med lederen om den lønnen man har. Om det er god balanse mellom de prestasjonene man gjør for arbeidsgiveren sin, og den lønnen man mottar.

Det er vanlig med én lønnssamtale per år i Norge. Det er vanlig at dette også er angitt i selve arbeidsavtalen eller så fremgår dette i en tariffavtale man er tilknyttet til. men du kan også be sjefen om en lønnssamtale utenom dette.

Det kan være lurt å informere lederen, og aktualisere ulike temaer før møtet.  Man må på dette stadiet være godt forberedt på hva slags argumenter du tenker å bruke.

– Du kan også ta kontakt med Tekna sentralt, hvis du har noen spørsmål om lønnssamtalen eller ønsker å diskutere de ulike argumentene som du har tenkt til å bruke, sier Khalid.

Selve lønnssamtalen

Lønnssamtalen er ganske lik om man jobber i privat eller offentlig sektor. Lederen lokalt i det offentlige har kanskje litt mindre spillerom til å tilgodese den enkelte med den lønnsrammen som man av og til har tilgang på i privat sektor siden oppgjørene ofte er mer sentralstyrte. Dette er noe Tekna er i mot.

Khalid forteller at det kan lønne seg å komme med konkrete summer eller prosenter under samtalen – men ikke uten videre.

– Det må vurderes konkret, og avhenger av hvilken informasjon man har fått av tillitsvalgt.

NB: Selv om det er en lønnsvurdering, kan ikke sjefen bestemme at du skal ned i lønn.

Avtalt lønn følger av arbeidsavtale pluss årlig justering. Utgangspunktet er at nedjustering i lønn krever samtykke fra arbeidstaker. Hvis arbeidsgiver ønsker å nedjustere lønn må vanligvis reglene for oppsigelse følges.

 Ikke gjør disse 7 feilene:

  • Ikke bland privatøkonomien opp i dette. Ikke argumenter med at du må ha mer penger til å betale ned lånet for eksempel.

  • Ikke kom med personangrep mot noen.

  • Ikke bruk dette som en anledning til å ta opp at sjefen ikke ser deg godt nok.

  • Ikke si at det er noen andre sin skyld at du ligger der du ligger.

  • Ikke true med å si opp, hvis du ikke mener det.

  • Ikke lyv, blir du tatt i løgn vil det ødelegge mye.

  • Ikke la det gli inn i en medarbeidersamtale, det skal være to forskjellige ting.

Det kan lønne seg å være profesjonell. Det man ikke får i år, kan man kanskje få neste år.