Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener den nye eksamensformen i matematikk kan skape forskjeller og skade fremtidens rekruttering til høyere utdanning som krever realfag.

Ber Stortingets utdanningskomité stanse ny eksamensform

Tekna har sammen med Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet sendt brev til Stortingets utdanningskomite der organisasjonene uttrykker sterk bekymring for årets eksamensform i matematikk på videregående skole.

Det som har skjedd er at den todelte eksamensformen for matematikk skal fjernes og at alle hjelpemidler nå tillates på hele eksamen. Realfaglærere i Tekna har tidligere uttrykt bekymring, men har talt for døve ører hos Utdanningsdirektoratet.

– Våre realfagslærere i Tekna har vært skeptiske til dette siden ideen kom opp. Når Utdanningsdirektoratet ikke tar bekymringene våre på alvor, så vi det som nødvendig å engasjere Stortinget, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Frykter store konsekvenser

I brevet kan vi lese at organisasjonene frykter at konsekvensen kan bli uro i sektoren, dårligere læring og svakere grunnleggende matematikkforståelse og regneferdigheter blant elevene, samt at de elevene som sliter mest i matematikkfaget fra før, skal få det enda vanskeligere. Dette bekymrer Tekna-presidenten.

– Like muligheter er en del av den norske modellen. For oss handler realfagsrekruttering også om at vi ikke skal ekskludere, og hvis eksamensformen er med på å skape forskjeller er vi på ville veier. Dette kan skade fremtidens rekruttering til høyere utdanning som krever realfag, sier Randeberg.

Får ikke vist frem regneferdigheter

Fram til nå har de sentralt gitte, skriftlige eksamenene i matematikk vært såkalte todelte eksamener. Det vil si at første del av eksamen gjennomføres med penn og papir uten hjelpemidler, mens andre del gjennomføres digitalt med alle hjelpemidler tilgjengelig. Å fjerne del 1 av eksamen vil redusere elevenes mulighet til å vise grunnleggende kompetanse i faget.

– Det er viktig at elevene får muligheten til å vise utregningen på oppgaven. Det kan være mye som er tenkt og gjort riktig selv om sluttsvaret blir feil. Med den løsningen som er foreslått vil elevene kun få uttelling dersom alt er gjort helt riktig og sluttsvaret stemmer med fasiten.  En eksamen i matematikk der du ikke får vist frem at du har grunnleggende matematiske regneferdigheter er virkelig problematisk, sier Randeberg.

Går imot ekspertisen

Ekspertgruppen for eksamen nedsatt i 2018 ønsket ikke en eksamen med alle hjelpemidler tillatt, en oppfatning som deles av Norsk Matematikkråd. Dekanene ved de matematiske fakultetene ved NTNU, UiB og UiO skrev i en kronikk i Aftenposten at «De nye eksamensformene i matematikk kan føre til at fremtidens studenter ikke har tilstrekkelige matematikkferdigheter til å følge undervisning på dagens nivå».

– Tekna synes det er merkelig at Utdanningsdirektoratet gikk til det skrittet å avskaffe den todelte eksamen når motstanden både fra eksperter og lektorer som underviser i matematikk har vært så stor. Her må Stortinget nå ta grep, avslutter Randeberg.