Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Cecilie står utendørs foran en liten trapp opp til et moderne bygning

Ifølge realfagslektor Anine Thorsen er mange ting uklare omkring digital eksamensform for vgs-elever til våren. – Nå må Utdanningsdirektoratet få opp farten, slik at vi får forberedt elevene best mulig, mener hun.

Mattelærere fortviler over ny eksamensform

Utdanningsdirektoratet har bestemt at matteeksamen for videregående elever våren 2021 skal gjennomføres heldigitalt. Mattelærere over hele landet er bekymret, og mener at metoden som brukes er i strid med fagfornyelsen og læreplanen i faget.

En digital løsning hvor elevene bare skal taste inn riktig svar kan gi svært uheldige utslag. Fagfornyelsen av matematikkfaget vektlegger jo nettopp fremgangsmåte og forståelse mer enn riktig svar, og dette får vi ikke vurdert så lenge deler av eksamen legges opp på denne måten, sier Cecilie Anine Thorsen. Hun er lektor i matematikk og styremedlem i Tekna Realistene, fagnettverket for realfagslærere i Tekna.

Uklare retningslinjer

Thorsen er skeptisk til at elevene er godt i gang med skoleåret før de får vite hvordan kunnskapen deres skal vurderes når året er omme. Det er spesielt uklart hvordan den digitale eksamen skal foregå og hvilke formater og tekniske løsninger som kreves.

Det skaper frustrasjon blant matematikklærere i landet at vi må svare «vet ikke» på alle spørsmålene fra elevene. 

– At vi fortsatt ikke vet noe om filtyper for levering er for dårlig. Vil det kreves kompetanse i formeleditor i Word? Kan elever bruke touchskjerm og skrive for hånd eller kan de ta bilde av det de skriver på ark og levere dette? Retningslinjene er uklare, og det skaper frustrasjon blant matematikklærere i landet at vi må svare «vet ikke» på alle spørsmålene fra elevene, sier Thorsen.

– Dette kan også bli et spørsmål om økonomiske forskjeller, der de med god råd kan gå til innkjøp av utstyr med touchskjermer ettersom det er mer tidsbesparende å skrive for hånd sammenlignet med å bruke formeleditor, sier Thorsen.

Utfordrende å legge opp undervisningen

Thorsen mener uklarheter rundt eksamen også skaper store utfordringer for undervisningen, og mener at Utdanningsdirektoratet er altfor sent ute med å ha løsningene på plass.

– Vi er i oktober nå, og det tekniske er ikke på plass. Eksamen er styrende for undervisning, selv om det er læreplanen som ligger til grunn. Vi ønsker at elevene skal lykkes, og dermed må vi tilpasse undervisningen slik at de er rustet til å møte eksamen. Elevene kan ikke måles på eksamen på en helt annen måte enn de har møtt gjennom året, sier Thorsen.

Lise Lyngsnes Randeberg
President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna er bekymret for realfagsrekruttering

Tekna er opptatt av at alle barn og unge skal ha like muligheter når det kommer til å lære realfag og matematikk. Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg frykter et tapt kull, når det ikke er like vilkår for eksamen.

– Vi frykter at dette vil slå negativt ut for de elevene som ikke er blant de sterkeste i matematikk. Både det at en del av eksamen ikke vil gi rom for å vise utregninger og hvordan de har tenkt, og at det vil kreve ytterligere teknologisk kompetanse bare for å få levert eksamen, bidrar til å heve terskelen for å prestere godt, sier Randeberg.