Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung mann med skjegg sitter foran laptop på hjemmekontor og smiler

Finner du dine styrker og hva du liker å jobbe med, er det lettere å forme jobben slik du vil ha den.

Lyst til å trives bedre i jobben? Her er 6 gode råd.

– Gå systematisk til verk hvis du selv vil forme jobben din til dine sterke sider, sier HR-sjef i Tekna, Inger-Lise Myklestu.

Organisasjonspsykologer som Edgar H.Schein skiller mellom forvaltere som gjøre jobben sin i henhold til tradisjonell jobbeskrivelse og som ikke utvikler den, fornøyde nyskapere som aksepterer hensikten med rollen, men endrer detaljer på hvordan jobben gjøres, og til slutt rolleinnovatører som endrer hele rollen sin.

Ifølge HR-sjef i Tekna, Inger-Lise Myklestu, er det gjort mange vitenskapelige studier av det som kalles jobbforming eller «jobcrafting». Det vil si studier om hva som gjør at noen i større grad enn andre aktivt klarer å forme jobben og arbeidssituasjonen sin til sine sterke sider.

Ta grep selv

Inger-Lise Myklestu
– Finn de områdene du får energi av, sier HR-sjef i Tekna, Inger-Lise Myklestu.

– Ønsker du forandringer, kan du starte en prosess for å skape forbedringer. Det kan skje gjennom endringer du gjør selv, og/eller endringer i et team eller gjennom god kommunikasjon med lederen din, sier Myklestu. Hun råder deg til å tenke gjennom følgende spørsmål:

– Hvordan ønsker du å ha det på jobb? Hva trives du med? Hva gir deg energi? Hvilke oppgaver ønsker du mer av? Får du brukt dine sterke sider? Har du noen mulighet for å påvirke arbeidshverdagen?

Myklestu viser til en studie av Amy Wrzesniewski fra 2010 som viser at de medarbeiderne som er svært dedikert og har stor interesse for fagområdet de jobber med, ofte vil prøve å få jobben til å passe enda mer til deres ferdigheter og interesser, for dermed å øke jobbtilfredsheten.

– Det kan være flere grunner til at du ønsker å endre innholdet eller grensene for jobbinstruksen. Du kan ha et ønske om å ha færre oppgaver, utvidete eller mindre omfang av oppgaver eller endre på utførelsen av oppgavene.

Ifølge Myklestu viser studier (Wrzesniewski og Dutton, 2001) at jobbtilfredshet, og motivasjon øker, om du selv føler du har mer kontroll med arbeidsoppgavene enn om du bare passivt godtar betingelser og oppgaver. Nyere studier viser også at de som har større grad av kontroll over arbeidsdagen, har lavere sykefravær og høyere prestasjonsevne.

Overbevis din leder

–  Det behøver ikke bare være innholdet du ønsker å endre i jobben. Kanskje det kan være at du ønsker å endre på samarbeidsmåter eller kognitivt endre arbeidet ved å tenke annerledes om oppgavene, sier Myklestu. Hun viser til en studie av Clegg og Spencer i 2007 der de sier at muligheten for å tilpasse oppgavene delvis avhenger av samarbeidet du har med din leder og delvis avhenger av din jobbutførelse. 

– For å få med lederen din på ønskete eller påkrevde endringer eller effektivisering av oppgavene, gjelder det å ha en god kommunikasjon. Forstår leder at dette kan bli positivt også for organisasjonen, kan det være enklere å få gjennomslag, sier Inger-Lise Myklestu.

Ifølge Myklestu kan «jobbforming» også gjøres felles i et team.

– Å gå gjennom hvilke oppgaver den enkelte trives med og har kompetanse på, kan gi gjensidig forståelse for hverandres oppgaver, kompetanse og arbeidshverdag. Kanskje kan dere bytte oppgaver, forenkle, automatisere eller sette ut oppgaver, sier hun.

Basert på studier K. Brooks har publisert i 2012 har Myklestu følgende tips til deg som ønsker å gjøre noen endringer slik at du blir mer fornøyd i jobben:

  1. Analyser hvordan du har det gjennom en arbeidsdag. Skriv ned det du gjør i løpet av noen dager og hvordan du har det. Hvem har du kontakt med? Sitter du alene? Hvor mye samarbeider du med andre? Hvem samarbeider du med? Hva er dine styrker? Hva blir du motivert av?
  2.  Finn de områdene du kan forbedre. Hva kan du gjøre annerledes? Finn de områdene du får energi av. Hvilke oppgaver ser du frem til å gjøre? Hvorfor trives du med disse oppgavene? Hva kan du gjøre for at mindre attraktive oppgaver kan bli bedre? Er det oppgaver du gjør som ikke lenger er aktuelle eller kan de automatiseres? Hvilke oppgaver prøver du å unngå? Hvilke ferdigheter og kompetanse bruker du og hva bruker du ikke?
  3. Lag din egen opplæringsplan. Er det noen områder du kan utvikle deg på? Kan du sette deg mål på noe du skal lære deg?
  4. Kan du gi deg selv frister på å komme med ideer til ledelsen eller kollegaer på saker som kan jobbes med?
  5. Bygg nettverk med de du har felles interesser med og som vil anbefale dine ideer og forslag. Kolleger kan se saker på samme måte som deg og dere kan støtte hverandre, andre kan støtte deg fordi de synes du har gode forslag.
  6. Bygg tillit. Pass på at lederen din forstår at du gjør de pålagte oppgavene. Selv om du ønsker å gjøre endringer slik at du får brukt kompetanse din bedre, er det viktig å få frem at dine oppgaver blir gjort.

Kilder:

Wrzesniewski og Dutton, 2001, Amy Wrzesniewski, 2010, Schein, 1971, Clegg og Spencer, 2007, K. Brooks, 2012.