Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Marcus Steen Nitschke

Studentleder Marcus Steen Nitschke mener det er et uheldig og kunstig høyt skille mellom karaktergrenser i førstegangs- og ordinærkvote.

– Ordningen med alderspoeng bør revideres

Tekna Student vil at alderspoeng skal revideres ved opptak til høyere utdanning. Studentleder Marcus Steen Nitschke sier at godt egnede studenter sitter fast i systemet.

Det nærmer seg søknadsfristen for Samordna opptak til høyere utdanning 20. april. Nederst i denne artikkelen finner du en tabell med poenggrenser i alle Tekna-fagene. Der kan du også se at alderspoeng bidrar til mye høyere poenggrenser for ordinære kvoter enn i kvoter for førstegangsvitnemål (se egen faktaboks om poengberegning og kvoter). Tekna Student vil nå revidere ordningen med alderspoeng.

– Det er i dag et kunstig høyt skille mellom karaktergrenser i førstegangs- og ordinær kvote som fører til at godt egnede studenter sitter fast i systemet mens de venter på at alderspoengene skal hope seg opp. Dette er uheldig, og vi bør revidere hele ordningen med alderspoeng, sier studentleder Marcus Steen Nitschke.

Selv om studentene er negative, har Tekna foreløpig ikke tatt stilling i saken. Marianne Aasen i Simula leder et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på opptakssystemet til høyere utdanning, noe Tekna skal gi innspill til.

Store forskjeller innen IT

Diagrammet nedenfor viser at det er store forskjeller i poenggrenser mellom ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål, slik Tekna Student påpeker. Forskjellene er spesielt store innen IT. Førstegangsvitnemål er forbeholdt de som er 21 år og yngre. I ordinær kvote legges det til alderspoeng og mulige forbedrede karakterer etter videregående.

Runddans med å ta opp fag

En årsenhet i informatikk ved Universitetet i Bergen var vanskeligst å komme inn på i ordinær kvote innen IT i fjor med en poenggrense på 61,8. Det samme studieprogrammet hadde en poenggrense på kun 44,8 på kvote for førstegangsvitnemål. Det gir en differanse på hele 17 poeng, som skyldes flere eldre søkere med mange poeng på dette studieprogrammet. Som en tommelfingerregel er halvparten av studieplassene forbeholdt kvote for førstegangsvitnemål. De høye poenggrensene på ordinære kvoter medfører ofte en runddans med både oppsamling av alderspoeng og forbedring av karakterer fra videregående.

– Opptaket må favorisere de mest egnede studentene, ikke tvinge de til å ta opp fag år etter år for å få sjansen på drømmestudiet, sier Nitschke i Tekna Student.

Forklarer politiske avveininger

Sveinung Skule
Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Sveinung Skule

 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forsvarer imidlertid dagens bruk av alderspoeng, ifølge direktør Sveinung Skule.

– Kvoten for førstegangsvitnemål bidrar til at flere går rett fra videregående til høyere utdanning. Den ordinære kvoten med alderspoeng bidrar til at flere litt eldre kandidater ikke blir hindret av å ha prioritert andre ting enn høyere utdanning som for eksempel jobb, etablering av familie og andre livshendelser. Her er det gjort noen politiske avveininger som er ment å tilfredsstille flere formål, sier Skule.

Tekna Student kritiserer overbooking

 I fjor var det vekst i antall søkere med realfag, teknologi og IT som førstevalg. Tekna Student er glad for vekst i antall søkere, men er kritiske til overbooking av studenter.

– Det er positivt at mange søker seg til teknisk-naturvitenskapelig utdanning, men det er likevel et problem man har sett over tid at utdanningsinstitusjonene tar opp flere enn de har studieplasser til for å sikre seg selv mot frafall. Nye studenter trenger å føle seg velkommen, men istedenfor blir man tvunget til å sitte i trappa fordi forelesningssalen ikke har plass til alle. Fokuset må ligge på å ta godt vare på alle som begynner, og raskt inkludere de i et godt læringsmiljø, sier Nitschke i Tekna Student.

Direktoratet forklarer overbooking

 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse mener at frafall er et større problem enn overbooking. I fjor var overbookingen på 78 prosent, og det vil si at det ble sendt ut tilbud om 78 prosent flere studieplasser enn det som var planlagte studieplasser.

– Mange søkere som får tilbud, takker nei, mens en god del søkere som takker ja, møter likevel ikke opp. Antall tilbud er basert på tidligere erfaring om hvor stor andel av de som får tilbud som faktisk møter opp når studiet starter. Noen steder kan det bli for få studenter, mens andre steder kan det bli litt fullt, men det jevner seg vanligvis ut etter studiestart, sier Skule i direktoratet.