Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Privat tjenestepensjon

Publisert: 7. mars 2018

Det finnes tre typer tjenestepensjonsordninger i privat sektor: Innskuddspensjon, ytelsespensjon, og fra 1. januar 2014 ble det også åpnet for en ny tjenestepensjonsordning, hybrid.

Sentrale lover: lov om foretakspensjon (LOF), lov om innskuddspensjon (LOI), lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og lov om tjenestepensjon.

Ytelsesordninger er den "tradisjonelle" pensjonsordningen som tar sikte på å gi et tillegg til alderspensjonen fra folketrygden som i sum gir en viss andel av sluttlønnen, for eksempel 66 %.

I innskuddsordningene er det ikke hvilken pensjon ordningen skal gi som er definert, men hvilke innskudd arbeidsgiveren skal gjøre årlig til ordningen.

I den nye tjenestepensjonen betaler arbeidsgiver inn et fast innskudd i prosent av lønnen til den ansatte hver år, på samme måte som ved innskuddspensjon. Det maksimale beløpet arbeidsgiver kan sette av er 7 % av lønn mellom 0 og 12 G. For lønn mellom 7,1 G og 12 G, kan arbeidsgiver foreta et tilleggsinnskudd på 18, 1 % av lønnen.

Flere arbeidsgivere går av ulike grunner over til innskuddsordninger, og Tekna har arbeidet for at de øvre tak i innskuddsordningene skal økes, og det har nå skjedd.

Lovverket setter et øvre tak på innskuddene for både innskuddspensjon og ny tjenestepensjon på 7 % av lønn mellom 0 og 7,1 G, og mulighet for et tilleggsinnskudd på 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G (det vil si i sum inntil 25,1 % av lønn i dette intervallet). Tilleggsinnskuddet for lønn mellom 7,1 G og 12 G gir med andre ord større mulighet for å kompensere for manglende pensjonsmessig opptjening i folketrygden for lønn over 7,1 G.

For innskuddspensjonsordningene er det nå mulig å betale inn fra første krone for arbeidsgiver. For hybridpensjon er det innbetaling fra første krone.

Knekkpunktet er også endret fra 6 G til 7,1 G.

Arbeidsgiver har tiden frem til 31.12.2016 på å gjennomføre endringene.

Ut over et beskjedent minimumsnivå som følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon, har arbeidsgivere i privat sektor i de fleste tilfeller adgang til selv å bestemme innholdet i tjenestepensjonsordningen. Tekna oppfordrer både nyutdannede og alle som vurderer å skifte arbeid, til å sette seg nøye inn i innholdet i pensjonsordningen hos en mulig ny arbeidsgiver

Les også