12. sep.
kl. 12.00–15.30

Som en følge av den svært urolige situasjonen i Ukraina, som påvirker hele Europa, er mange opptatt av om en atomhendelse vil kunne påvirke drikkevannskvaliteten og om eget vannverk har gode nok beredskapsplaner.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke ved ett av Ukrainas kjernekraftverk og vinden blåser mot Norge så kan det komme radioaktivt nedfall over våre områder. Et enda alvorligere scenario ville være om det skulle bli et større radioaktivt utslipp fra en atomdrevet u-båt rett utenfor norgeskysten. Mattilsynet har fastsatt at ved en atomhendelse skal vannverkene følge egne beredskapsplaner. Dette fagtreffet vil presentere hvilke utfordringer vi vil stå overfor ved en slik hendelse, myndighetenes rolle, samt eksempler på ulike vannverks beredskapsplaner.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse

Møteledere: Sina Sadel og Line Blytt

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Workshop: Data fra veibruksavgift og bompenger

31. aug.
kl. 08.00–16.00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Rundtur i Toscana med Tekna

24.–30. sep.
Italia