17. okt.
kl. 12.00–15.30

I dette fagtreffet forsøke vi å belyse i hvilket omfang og hvilke utfordringer en lengre tørkeperiode allerede har hatt og kan komme til å få i framtiden for norsk vannforsyning.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Et endret klima har de senere år ført til lengre perioder med svært lite nedbør flere steder i landet vårt. I nordlige deler av landet har vintertørke og barfrost de siste 10 årene ført til midlertidig bortfall av drikkevann hos en rekke små og mellomstore vannverk, mens andre vannverk opplever vannmangel i vår- og sommerhalvåret. For eksempel hadde Oslo til sammen under 20 mm nedbør på to vårmåneder i 2022. Samtidig som det også har vært lite snø tidligere på året, er store deler av våre drikkevannskilder ikke blitt fylt opp slik de pleier, med den følge at vannstanden på våren er kritisk lav i forhold til et normalår. Med eksempler fra ulike vannverk vil vi i dette fagtreffet forsøke å belyse i hvilket omfang og hvilke utfordringer en lengre tørkeperiode allerede har hatt og kan komme til å få i framtiden for norsk vannforsyning.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse

Møteledere: Vidar Lund, og Line Blytt

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Rundtur i Toscana med Tekna

24.–30. sep.
Italia

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2022

19.–20. okt.