22.–23. apr.

Bli med på et todagers klatrekurs og lær deg å klatre! | Join a two-day climbing course and learn to climb!

Meld meg på

Beskrivelse

På dette kurset lærer du det som skal til for å kunne klatre på led (det å klatre som førstemann opp med tauet), samt det å kunne sikre andre som klatrer på topptau og led på en trygg og god måte. Kurset prioriterer sikring og klatring på topptau og led.

Praktisk informasjon:

  • Kurset går over to kursdager: lørdag 22. og søndag 23. april, kl. 14:30 - 18:30 begge dagene. Kurset holdes i UTE-hallen (Adresse: Ormen langes vei 15).
  • Alt av utstyr som du trenger under kurset er inkludert i egenandelen.
  • Egenandelen for Tekna-medlemmer er på kr 650,- og betales ved påmelding (ordinær pris er kr 1200,-).
  • Du får også gratis klatring i to uker etter bestått kurs.
  • Kurset fører til brattkort.  Klatrekurset avsluttes med en brattkorttest. I tillegg til egenandelen kommer en avgift på kr 200,- for å registrere et nytt brattkort.

Kurset holdes av UTE, landsdelens største kursholder innen klatrekurs.

Arrangementet er åpent for ordinære Tekna-medlemmer, og er primært forbehold medlemmer i Tekna Ung-segmentet (opp til 38 år). Les mer om Tekna Ung her. Er du studentmedlem? Se tilgjengelig kurs og arrangementer her

The course is also available for English speakers, as the instructors can also speak English.

English:

This course teaches you what it takes to be able to climb lead (to climb as the first person up the rope), as well as to be able to secure others who climb on top-rope and lead in a safe and correct way. The course prioritizes belaying and climbing on top ropes and lead.

Practical information:

  • The course runs over two days: Saturday 22 and Sunday 23 April, from 14:30 until 18:30 both days. The course will be held in UTE- hallen (Address: Ormen langes vei 15).
  • All the equipment you need during the course is included in the price.
  • The price is NOK 650 for Tekna members, and is paid upon registration (ordinary price for the course is NOK 1200).
  • You also get free climbing for two weeks after passing the course.
  • There will be a test at the end of the course. Passing the course and test results in "brattkort". There is a fee of NOK 200 to register a new "brattkort".

The course is held by UTE, the region's largest course provider within climbing courses.

Finn frem:

UTE-hallen, Ormen langes vei 15, 7041 Trondheim