8. sep. 2020–16. juni 2021

Tekna lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Meld meg på

Bli bevisst i egen lederstil og videreutvikle dine lederferdigheter gjennom et engasjerende kursprogram:

 • Hva gjør deg til en leder som skaper gode resultater
 • Hvordan bli en leder som medarbeidere ønsker å jobbe for
 • Slik skaper du et team som leverer

Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger, og vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

 • Øke din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bli mer bevisst i lederrollen
 • Bli kjent med egen og andres motivasjon og personlighet
 • Lære om betydningen av tillitsledelse – og hvordan lykkes
 • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Få team og grupper til å jobbe bedre sammen
 • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset både deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet.

Meld deg på her!

Program

 1. samling 8.-10.september: Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring
 2. samling 14.-15.oktober: Meg og teamet mitt
 3. samling 1.-2. juni : Relasjonsledelse
 4. samling 15.-16. juni: Endring og kommunikasjon

Det blir lagt stor vekt på egenaktivitet, både individuelt og i grupper. Du får muligheten til å påvirke gjennom å dele egne erfaringer, og få innspill på det du ønsker å utvikle. Tekna ønsker å tilby deltakerne et annerledes lederutviklingsprogram, som både sikrer personlig utvikling, ny kunnskap og nettverk. Gjennom programmet utvikles gode relasjoner med andre ledere.

Kursmateriale og dokumentasjon er inkl. i kursavgiften. Reise, middag og overnatting dekkes ikke av kursavgiften.

PS: Begrenset antall plasser! De siste samlingene er blitt fullbooket lang tid i forveien. Meld deg på i dag!

Avbestillingsregler

Skriv ut

Forarbeid

I forkant av kurset vil du få tilsendt en link til en personlighetsprofil som du skal besvare.

1. samling - 8.-10.september

Program 8. september

Kl 10.00 Program starter presis. Møt opp litt før for registrering
Kl 12.30 Lunsj
Kl 17.30 Faglig del slutt
Kl 18.30 Aperitiff og middag

Program 9. september

Kl 09.00 Kursstart
Kl 12.00 Lunsj
Kl 17.30 Faglig del slutt
Kl 19.00 Middag

Program 10. september

Kl 09.00 Kursstart
Kl 12.00 Lunsj
Kl 16.00 1. samling ferdig

Jeg som leder

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og bevisstgjøring. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne ulikheter gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier

 • Hvordan lede deg selv

2. samling - 14.-15.oktober

Program 14. oktober

Kl 10.00 Program starter presis. Møt opp litt før for registrering
Kl 12.30 Lunsj
Kl 17.30 Faglig del slutt
Kl 19.00 Middag

Program 15. oktober

Kl 09.00 Kursstart
Kl 12.00 Lunsj
Kl 16.00 2. samling ferdig

Meg og teamet mitt

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner til andre. Samling 2 blir en workshop med ulike aktiviteter der du blir bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Det handler om selvinnsikt på gruppe- og teamnivå.

Læringsmål:

 • Å skape velfungerende team

 • Håndtering av forskjellighet og konflikt

 • Å løse komplekse problemer sammen

3. samling - 1.-2. juni

Program 1. juni

Kl 10.00 Program starter presis. Møt opp litt før for registrering
Kl 12.30 Lunsj
Kl 17.30 Faglig del slutt
Kl 19.00 Middag

Program 2. juni

Kl 09.00 Kursstart
Kl 12.00 Lunsj
Kl 16.00 3. samling ferdig

Relasjonsledelse

En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

Læringsmål:

 • Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

 • Situasjonsbestemt ledelse og coachende lederskap

 • Emosjonell kompetanse i lederrollen

4. samling - 15.-16. juni

Program 15. juni

Kl 10.00 Program starter presis. Møt opp litt før for registrering
Kl 12.30 Lunsj
Kl 17.30 Faglig del slutt
Kl 18.30 Aperitiff
Kl 19.00 Middag

Program 16. juni

Kl 09.00 Kursstart
Kl 12.00 Lunsj
Kl 16.00 4. og siste samling samling ferdig

Endring og kommunikasjon

Som leder forventes det at du skal gjennomføre gode endringsprosesser. På denne samlingen skal vi jobbe med endringsprosesser i ulike faser og se på hva som hemmer og fremmer endring.

Læringsmål:

 • Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

 • Kommunikasjonsverktøy og endring

 • Øke din gjennomslagskraft i lederrollen

 • Agnethe Ellingsen

  Forfatter, foredragsholder, karriere- og lederveileder

  Agnelli AS

  Agnethe Ellingsen har det overordnede ansvaret for GILA og er med på alle samlingene. Agnethe brenner for å utvikle ledere så de bedre kan mestre lederrollen. Hun har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 2005 og har utviklet en rekke kurs og programmer innen ulike tema. Før det var hun selv leder innen IT. Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte.

  Agnethe har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. Blant annet MBA i digital ledelse og masterprogram i strategisk design for innovasjon fra NHH. I tillegg er hun internasjonalt sertifisert coach og organisasjonscoach. Agnethe har utgitt karrierebøkene «100-dagerskoden» og «Karrieredesign», som begge har fått bred medieomtale. Hun underviser også på Høyskolen Kristiania på institutt for HR, Ledelse og Organisasjon.

 • Martine Austad Langberg

  GILA 1.samling har tema «Hvordan er jeg som leder? – En bevisstgjøring.» På denne samlingen møter du Agnethe Ellingsen og Martine Austad Langberg

  Martine har organisasjonspsykologisk fagbakgrunn og jobber som seniorkonsulent innen endringsledelse, lederutvikling og coaching. Hun er spesielt opptatt av hvordan ledere kan bidra til å styrke en organisasjons omstillingsdyktighet og evne til å tilpasse seg økte krav på en mer smidig måte. I sitt daglige virke jobber hun på tvers av bransjer og sektorer, både med individuell ledercoaching, teamutvikling og som fasilitator for storgrupper. Martine har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, hvor hun også har undervist innen blant annet arbeidsmiljø, konflikt og kommunikasjon.

 • Aksel Inge Sinding

  Psykolog og Partner

  Institutt for Psykologisk Rådgivning

  GILA 3.samling har tema «Relasjonsledelse». På denne samlingen vil du møte Agnethe Ellingsen og Aksel Inge Sinding.

  Aksel er klinisk psykolog og partner ved Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Han brenner for folkeopplysning gjennom kurs, foredrag og tekster om psykologiske temaer som følelser, relasjoner, emosjonell kompetanse, stress og psykisk helse i dagens samfunn.

  Han har tidligere jobbet med endringsledelse og kommunikasjonsstrategi i IT-sektoren, og bistår ledere og tillitsvalgte med rådgivning og individuell veiledning rundt vanskelige samtaler, konflikter og arbeidsmiljø.

  Han har blant annet vært fast spaltist i Aftenposten, samarbeidet med NRK TV og Radio, laget nettstedet følelseskompasset.no og gitt ut boka «Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg».

  Han har videreutdanning og spesialisering innen emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST), samt en rekke kurs i kognitiv og metakognitiv terapi.

 • Per-Magnus Moe Thompson

  Høyskolelektor

  BI Oslo

  GILA 2.samling har tema «Meg og teamet mitt». På denne samlingen vil du møte Agnethe Ellingsen og Per- Magnus Moe Thompson.

  Per-Magnus Moe Thompson (PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, der han underviser og forsker innen fagområdene ledelse, team og HR. Han er psykologspesialist, og har ti års erfaring som terapeut og lederveileder. Han har også lang erfaring som konsulent, og er en mye brukt foredragsholder. Thompson brenner for å fremme dybdepsykologiske perspektiver i arbeid med enkeltmennesker, grupper, ledere og organisasjoner. Det innebærer blant annet å løfte frem betydningen av menneskets følelser og grunnleggende behov – også i arbeidslivet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Lynkurs i fasilitering av Google Design Sprint

2. sep.
kl. 09:00–16:00

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

8. sep.–8. des.