17.–18. okt.

Tekna inviterer alle tillitsvalgte i skoleverket til et eget tariffkurs for skoleverket. Vi ser frem til å kunne møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte møter i skoleverket.

Meld meg på

På kurset vil du lære mer om om rollen som tillitsvalgt i skoleverket. Du vil også lære mer om avtaleverket, og særlig om den reviderte arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell. Vil vil også gå gjennom Teknas lønnspolitikk, lønnsdannelsen for lærerne og resultatet fra årets hovedoppgjør i KS og Oslo kommune. Vi legger opp til gruppediskusjoner og nettverksbygging.

Tariffkurset for skoleverket er også en viktig arena for nettverksbygging og erfaringsdeling. Vi ønsker derfor at du som deltar er med på middagen og overnatter om du har mulighet til det. Kryss av for middag og overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten, også betalingen.

Kurset er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på tariffkurset.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22154

Grunnkurs

For at du skal kunne håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet Grunnkurset. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar dette så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Før Tariffkonferansen vil det være lurt å i hvert fall se gjennom del 1 av Grunnkurset, hvis du ikke har gjort det før: - Grunnkursets del 1 Del 1 er digital, og du kan ta pauser underveis og dele opp kurset i kortere økter.

  • Christel Kirkøen

    juridisk rådgiver kommunal sektor

    Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  • Sonia Monfort Roedelé

    forhandlingssjef kommunal sektor

    Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening