17.–18. okt.

Tekna inviterer alle tillitsvalgte i skoleverket til et eget tariffkurs for skoleverket. Vi ser frem til å kunne møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte møter i skoleverket.

Meld meg på

På kurset vil du lære mer om om rollen som tillitsvalgt i skoleverket. Vi går gjennom tariffbestemmelser som er sentrale for tillitsvalgtarbeidet i skolen, både i Hovedtariffavtalene og i de reviderte arbeidstidsavtalene for undervisningspersonellet. Vi ser nærmere på Teknas lønnspolitikk i lys av lønnsutviklingen for lærene over tid. Lærerorganisasjonenes streik har preget årets hovedtariffoppgjør og konfliktnivået vil prege oppgjøret i 2023. Vi ser nærmere på tallene partene strides om og de økonomiske resultatene fra årets hovedoppgjør i KS og Oslo kommune. Vi legger opp til gruppediskusjoner og arbeid med konkrete eksempler.

Tariffkurset for skoleverket er også en viktig arena for nettverksbygging og erfaringsdeling. Vi ønsker derfor at du som deltar er med på middagen og overnatter om du har mulighet til det. Kryss av for middag og overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten, også betalingen.

Kurset er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og alle tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på tariffkurset.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22154

Grunnkurs

For at du skal kunne håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet Grunnkurset. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar dette så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Før Tariffkonferansen vil det være lurt å i hvert fall se gjennom del 1 av Grunnkurset, hvis du ikke har gjort det før: - Grunnkursets del 1 Del 1 er digital, og du kan ta pauser underveis og dele opp kurset i kortere økter.

Skriv ut

Program

DAG 1

09.30 - 10.00

Registrering

10.00 - 10.15

Velkommen ved Tekna kommune

10.15 - 10.40

Teknas lønnspolitikk - hva betyr den for skoleverket?

10.40 - 10.50

Kort pause

10.50 - 12.00

Lønnsdannelsen for lærere - resultater fra årets hovedoppgjør KS og Oslo kommune

12.00 - 12.10

Kort pause

12.10 - 13.00

Lønnsinnplassering, stillingskoder og ansiennitet

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.30

Rollen som tillitsvalgt i skoleverket - sentrale bestemmelser om skoleverket

Vi ser blant annet på partsrettighetene, styringsretten, midlertidige ansettelser, overtid, undertid, ploging og avlønning av vikarer.

15.30 - 16.00

Kaffepause og innsjekk

16.00 - 17.00

Bærekraft i praksis - i skolen og i Tekna

v. Anne-Catherine Strande Straube, lektor og rådgiver klima og bærekraft i Tekna.

17.00 - 17.30

Tekna Realfagslærerne

v. Anne Berit Bjønnum og Fredrik Gade

17.30 - 18.00

Oppsummering av dagen

18.00

Programslutt dag 1

19.30

Aperitif og middag

DAG 2

09.00 - 10.00

Arbeidstid i skoleverket - arbeidsmiljøloven og revidert SFS 2213 og avtale i Oslo kommune

10.00 - 10.15

Pause

10.15 - 11.30

Praktiseringen av de reviderte arbeidstidsavtalene

Arbeidsplaner, tidsressurser og livsfasetiltak.

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 14.00

Lokale arbeidstidsavtaler - erfaringer og utfordringer

14.00 - 14.30

Oppsummering av diskusjonene

14.30 - 15.00

Åpen post, og oppsummering kurset

15.00

Avslutning

  • Christel Kirkøen

    juridisk rådgiver kommunal sektor

    Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  • Sonia Monfort Roedelé

    forhandlingssjef kommunal sektor

    Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening