8.–9. mars 2022

Svømmehallkompetanse 2022 gjennomføres i samarbeid med Badeteknisk Forum, Norske Arkitekters Landsforbund og NITO.

Meld meg på

Beskrivelse

Hold av datoene 8.-9. mars 2022.

Mer informasjon om denne konferansen finner du hos NITO.

Finn frem:

Konferansen er planlagt lagt til det sentrale Østlandet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30