8.–9. mars 2022

Svømmehallkompetanse 2022 gjennomføres i samarbeid med Badeteknisk Forum, Norske Arkitekters Landsforbund og NITO.

Meld meg på

Beskrivelse

Hold av datoene 8.-9. mars 2022.

Mer informasjon om denne konferansen finner du hos NITO.

Finn frem:

Konferansen er planlagt lagt til det sentrale Østlandet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

12.–14. apr.
Webinar, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører. Selvstudium kan starte fra 4. mars.

14. apr.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Vårmøte 2021 - Betonglærernettverkene

15. apr.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert