På dette kurset får du god innsikt i hvordan den kommersielle delen av en virksomhet fungerer og hva som skal til for å skape større forståelse mellom teknologi og forretning.

Meld meg på

Her vil du lære hva som er viktig for å få til lønnsomhet og produktivitet i en virksomhet. Du får innsikt i forretningsideer og -modeller, forretningsplanlegging og forretningsdrift, hvordan ledere og marked tenker og prioriterer. Strategi og forretningsforståelse er ikke bare for toppledelsen.

Etterspurt kompetanse:

Visste du at teknologer som kan tenke helhetlig, strategisk og forstå forretningsmodeller fyller en meget viktig rolle for virksomhetens verdiskapning? Og, at de er etterspurt på arbeidsmarkedet?

Kursets fokusområder og læringsutbytte:

 • Hva vil det si å ha forretningsforståelse?
 • Hvordan forstå virksomhetens forretningsmessige kontekst og sammenhengen mellom teknologi, strategi og forretningsutvikling?
 • Forretningsmodeller, -planlegging og -drift
 • Verdiskapning: Hva er det og hvordan henger det sammen med økonomi?
 • Hvordan tenker og prioriterer ledere og marked?
 • Hvordan kommunisere med business-siden slik at vi forstår hverandre?

Etter gjennomført kurs skal du ha fått en god forståelse for hva som skal til for å ta beslutninger ut fra et forretningsmessig perspektiv og hva som skal til for å bidra til virksomhetens bunnlinje.

Forberedelse:

Se på årsrapporten til virksomheten hvor du jobber: Hva er strategien? Hva består årsberetningen og årsregnskapet av? Hvordan går det med bedriften? Kan du se noen sammenheng mellom strategien og de økonomiske resultatene? Forbered gjerne noen spørsmål.

Hvem passer kurset for

 • Dette kurset er for deg som jobber som fagekspert innenfor ulike områder, er teknolog/ingeniør, prosjektleder, it-ansvarlig, jobber med produktutvikling etc og som ønsker å lære mer om strategi og forretningsmodeller og skape større forståelse mellom teknologi og forretning.
 • Det er også ypperlig for deg som er gründer og vil lære hva som er viktig for å kommersialisere dine ideer.
 • Kurset vil også være svært nyttig for deg som er tillitsvalgt for å få en helhetsforståelse av hva som driver en virksomhet økonomisk.


Meld meg på

Se program

AvbestillingsreglerDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

AGENDA

09.00 - 16.00

Dag 1: STRATEGI OG FORRETNINGSFORSTÅELSE

I første del av kurset dekkes grunnleggende begreper innen forretningsforståelse og hvordan verdier skapes i en virksomhet. Vi går inn på selve kjernen i hvordan næringslivet fungerer. Vi ser på følgende spørsmål:

Hva vil det si å ha forretningsforståelse?

 • Begreper som er nyttige for å bygge et fundament for forretningsforståelse
 • Grunnleggende begreper innen bedriftsøkonomi


Hvordan skaper virksomheter verdi?

 • Hvordan henger verdiskapning sammen med økonomi?
 • Din egen rolle og aktivitet sett opp mot virksomhetens strategi og verdiskapning
 • Hvordan tenker næringslivet?
 • Hvordan tenker og prioriterer ledere?

Oppsummering og avslutning av kursdag 1

09.00 - 16.00

Dag 2: FORRETNINGSIDEER, -MODELLER OG PLANER

I løpet av denne dagen så vil du lære mer om hvordan man tenker økonomi knyttet til et produkt, tjeneste eller prosjekt. Du vil lære hvordan en forretningside henger sammen med strategi og visjon, og hva som skal til for å utvikle og beskytte forretningsmodellen. Vi går også igjennom ulike modeller og teorier som er nødvendige for å kunne utvikle en markeds- og/eller forretningsplan. Mer spesifikt ser vi på følgende områder:


Forretningsideer- og modeller

 • Hvorfor har vi visjoner, hva er en god visjon og hvilke funksjoner skal en visjon dekke?
 • Strategibegrepet og de strategiske fundamentene
 • Ulike typer strategier
 • Hvordan knytte strategi og drift sammen?
 • Forretningside
 • Forretningsmodell
 • Hvordan tenke økonomi knyttet til et produkt, tjeneste eller prosjekt
 • Kapitalbehov og finansiering


Oppsummering og avslutning av kurset

GJENNOMFØRING:

Kurset gjennomføres som en blanding av teori og praksis. Det vil bli forelesninger, diskusjoner, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Det oppfordres til aktiv deltakelse for at du skal få mest mulig ut av kurset. Programpunktene blir ikke nødvendigvis fulgt i kronologisk orden.

Dag 1: Kl 08:30, registrering, kaffe og lett frokost, kursstart kl. 09:00, slutt kl. 16:00
Dag 2: Kl 08:30, kaffe, te og lett frokost, kursstart kl 09:00, slutt kl. 16:00

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis.
Lunsj begge dager kl. 11:30.

Forberedelse:
Se på årsrapporten til virksomheten hvor du jobber: Hva er strategien? Hva består årsberetningen og årsregnskapet av? Hvordan går det med bedriften? Kan du se noen sammenheng mellom strategien og de økonomiske resultatene? Forbered gjerne noen spørsmål.

 • Tale Skjølsvik

  Professor/prodekan

  OsloMet - Storbyuniversitetet

  Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

  Skjølsvik har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini). Hun har også bred forelesererfaring innen digital transformasjon, strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå.

  Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester.

  Skjølsvik har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.

 • Kari Håvåg Voldsund

  Førstelektor

  Høgskulen på Vestlandet

  Kari H. Voldsund er førstelektor innen teknologiledelse, innovasjon og entreprenørskap og jobber som foreleser og forsker ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi ved NTNU og har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen salg og markedsføring i bedrifter som Hansa Borg, Kavli, Midelfart & Co og W. Giertsen. Voldsund har opparbeidet seg en bred forelesningserfaring innenfor fagområdene innovasjon, entreprenørskap, forretningsforståelse og endrings- og prosjektarbeid, og hun jobber også som foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper og prosjektleder. Voldsund er konsulent og forsker i prosjektet Gründersporet sammen med Meland kommune, i tillegg til at hun bygger opp og leder forskningsgruppen Sustainability and Green Innovation ved HVL. Noe av Voldsunds forskningsbidrag er publisert i Research Handbook on Start-Up Incubation Ecosystems og Emerald Education + Training.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Design thinking - for innovasjon og nytenking

6.–7. feb.
Bouvet Norge AS, OSLO