Dette arrangementet er en blanding av faglig påfyll, møteplass og hyggelig påskjønnelse til Teknas eminente tillitsvalgte i tariffområdet Spekter.

Meld meg på

Velkommen til den årlige samlingen for tillitsvalgte i tariffområdet Spekter.

På årets samling vil du få med deg følgende:

  • Erfaringsutveksling av forberedelser til de årlige forhandlingene
  • Evaluering av oppgjøret 2023
  • Hvilke krav skal vi stille inn mot hovedoppgjøret 2024? 
  • Vi deler oss i hhv. SAN og Akademikerne Helse for å diskutere behov og utfordringer i tariffområdene

Ikke minst legges det opp til godt sosialt og hyggelig samvær med andre Spektertillitsvalgte. Vel møtt på Holmenkollen Park hotell!

Vel møtt til Spekters årlige møteplass!

Praktisk informasjon, reisebestilling og refusjoner

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23207

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.

Om Scandic Holmenkollen Park

Da Scandic Holmenkollen Park åpnet dørene igjen i 2022, var det etter omfattende renovering og ombygging. Det er fortsatt et av Oslo og Norges mest unike hoteller å regne. Den særegne historikken og arkitekturen er nøysomt ivaretatt og komplementert med moderne design og løsninger.

Veibeskrivelse

Vel møtt!

Skriv ut

Tirsdag 21. november

09.30 - 10.00

Registrering med matbit

10.00 - 10.15

Velkommen og presentasjon

13.00 - 14.00

Lunsj

19.30 - 20.00

Aperitif

20.00 - 22.00

Middag

Onsdag 22. november

09.00

Oppstart

11.30 - 12.30

Lunsj

14.45 - 15.00

Avslutning – vel hjem!