23. sep.
kl. 11:00–12:00
Streaming, Nettbasert

Digitalt lunsjmøte med fokus om reguleringsplaner og informasjon om den nye "Steg for steg"-veilederen. Hvilke flaskehalser møter utbyggerne, og hva kan kommunene gjøre for å forenkle prosessen fra starten av utbyggingsprosjekter til ferdige bygg?

Meld meg på

Beskrivelse

Det stilles i dag krav om mer og raskere boligbygging, dette for å dekke et stigende behov i særlig sentrale områder. Men offentlig tomteregulering er ofte omfattende og tidkrevende og gjør at boligutvikling tar lang tid. Eiendomsutvikling blir krevende prosesser med mange involverte og høringer i flere runder.

Vi vil sette fokus på flaskehalser sett fra utbyggere, og hva kommunen kan gjøre for å forenkle prosessen fra starten av utbyggingsprosjekter til ferdige bygg.

Les mer om den nye veilederen "Steg for steg - veien til gode reguleringsplaner her (Bygg21)

Kurs i utarbeidelse av reguleringsplankart 15. september

Møtet arrangeres i regi av nettverkene Tekna Bygg og anlegg og Tekna samfunnsutviklerne.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30