31. mai
kl. 13.00–17.00

Vi inviterer til en felles samling for samtlige representanter på lønns- og interessesiden. Sakene som kommer opp på R-møtet 2023 vil i denne samlingen bli gjennomgått og diskutert.

Meld meg på

Beskrivelse

Du som er valgt til representant/vararepresentant for lønns- og interessesiden på Teknas R-møte 2023, må sette deg inn i sakene som skal være tema på møtet. For å få størst mulig gjennomslag, bør i tillegg lønns- og interessesiden i størst mulig grad være koordinert. Selv om du kun er valgt som vararepresentant til R-møtet, er det like viktig at du stiller på dette forberedelsesmøtet. Dette fordi erfaringsmessig har vi alltid et forfall av representanter.

For å få til et godt og konstruktivt møte oppfordrer vi at dere før møtet 31. mai setter dere inn i sakene, se tekna.no. Det er viktig at alle valgte representanter er godt forberedt.

Møtet 31. mai begynner med registrering kl. 12.30, møtestart kl. 13 med enkel servering og varer til kl.17 hvor vi byr på middag for de som har anledning til dette. Påmelding til middag.

Praktisk informasjon

Samlingen holdes på Scandic Oslo Airport – merk deg navnet, fordi det er to Scandic hoteller på Gardermoen. Adressen er; Ravinevegen 15, Gardermoen. Det går shuttelbuss fra Gardermoen airport til hotellet ca hvert 15. min og det er stopp nr 3. Holdeplassene finner du på nedre plan på Oslo Lufthavn, plattform 39. Kjøreavstand ca 6-10 min fra Gardermoen.

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/23280/Bræin. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/ Bræin, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Reiseregning

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, må før første gangs registrere bruker og kontonummer. Lenke til mer info om dette og for innsending av reiseregning finner du på tekna.no