28.–29. sep.

Tekna, NITO og RIF inviterer til kurs der vi gir deg en status for forskningsprosjektene som gjennomføres i regi av Fire Research and Innovation Centre (FRIC). Det blir også gitt presentasjoner av nye standarder/veiledninger som er utviklet eller er under utvikling, og som kan benyttes ved brannteknisk prosjektering.

Meld meg på

Beskrivelse

Videre vil vi settefokus på samarbeid og kommunikasjon i byggesaker. Overgangen mellom prosjektering og utførelse skaper utfordringer. Det er ofte ønske om å gjøre endringer i byggefasen som avviker fra det som er prosjektert.

Det oppstår flere problemstillinger knyttet til dokumentasjon av produkter som skal oppfylle de ytelsene som er prosjektert. Her er det viktig med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom aktørene.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om: - Nye prosjekteringsverktøy - Aktuelle standarder - Samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

Målgrupper

  • Rådgivende ingeniører

  • Arkitekter

  • Entreprenører

  • Lokale myndigheter/ansvarlig søker

Er du Tekna-medlem og jobber BAE-bransjen?

Finn frem:

Sentralt Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30