2. juni
kl. 09.00–13.00
Zoom, Nettbasert

Tekna, NITO og RIF inviterer til webinar med fokus på opparbeidelse av vei, vann og avløp.

Meld meg på

Beskrivelse

Før en tomt kan bebygges eller deles, må det være sikret tilknytning til offentlig infrastruktur. Først når en eiendom har tilknytning til vei, vann og avløp, anses den som byggeklar i plan- og bygningslovens forstand. Reglene om pliktig opparbeidelse av offentlig infrastruktur framgår av plan- og bygningsloven § 18-1.

Refusjonsregelverket oppfattes av mange som vanskelig, noe som har medført at bruken av regelverket kanskje først og fremst har skjedd i de store byene. I Oslo har det den senere tid vært mange oppslag knyttet til store refusjonskrav mot naboer, og i tillegg er det nylig slått fast at kommunen har krevd opparbeidelse av en bredere vei enn hva loven hjemler.

Kurset har en varighet på 4 timer og vil bestå av følgende moduler:

  • Modul 1: Introduksjon
  • Modul 2: Opparbeidelsesplikten
  • Modul 3: Refusjonsregelverket
  • Modul 4: MVA-reglene

Mer informasjon og påmelding hos NITO

Er du Tekna-medlem og jobber BAE-bransjen?

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30