I omstillingsprosesser må ofte tillitsvalgte på kort varsel ta stilling til mange spørsmål: Kan beslutningene påvirkes, hvordan skal de ansatte og fagmiljøene ivaretas på best mulig måte, og hvordan kan du hjelpe medlemmer når omstillingene får konsekvenser for framtidige arbeidsoppgaver?

Meld meg på

Kurset gir deg:

 • En innføring i reglene rundt omstillinger i staten
 • Kunnskaper om reglene for virksomhetsoverdragelse
 • Forståelse for hvilke konsekvenser omstillingene kan få for den enkelte ansatte

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Gode tilbakemeldinger

I 2021 fikk dette kurset full pott på evalueringene. På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er best, ble kurset evaluert til 6 på faglig innhold!

Dette er et fordypningskurs i tillitsvalgtopplæringen

Du må ta grunnkurset før du deltar på fordypningskurs.

Se grunnkurset og andre fordypningskurs for deg som tillitsvalgt her.

Praktisk informasjon

Kurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22215

Skriv ut

Omstilling i statlig sektor

Omstilling i statlig sektor går ofte på tvers av etatsgrensene. Omstillinger medfører utfordringer for de ansatte og for de tillitsvalgte. Tillitsvalgte må ofte på kort varsel ta stilling til mange praktiske spørsmål. Kan beslutningene påvirkes, hvordan skal de ansatte og fagmiljøene ivaretas på best mulig måte og hvordan hjelpe medlemmer når omstillingene får konsekvenser for framtidige arbeidsoppgaver?

Kurset gir en innføring i reglene rundt omstilling i staten, reglene for virksomhetsoverdragelse og hvilke konsekvenser omstillingene kan få for den enkelte ansatte.

Forelesere: Linn Guste-Pedersen, Anniken Fuglerud og Jeanette Engebretsen fra Tekna GS.

Onsdag 23. november 2022

09.45

Registrering og enkel bevertning

10.00

Velkommen - Kort presentasjon av deltakerne

 • Tema for kurset – hva er omstillinger
 • Hvordan har vi lagt opp kurset,
 • Interne prosesser
 • Kollektive rettigheter
 • Individuelle rettigheter
 • Prosesser som involverer flere virksomheter (og sektorer)

10.30

Innledning til Hovedavtalen

 • Politiske beslutninger
 • Partsrett
 • Informasjon, drøfting og forhandling
 • Tvisteadgang
 • Gangen i en omstillingsprosess

12.00

Gruppeoppgaver

13.00

Lunsj

14.00

Tillitsvalgets rolle i omstillingsprosessene

 • Innledning
 • Prosjektstyrt – dekker det medbestemmelse?
 • Informasjonsrutiner
 • Nytt organisasjonskart
 • Kartlegging og omstillingssamtaler – tillitsvalgtes rolle, Teknas rolle?
 • Virkemidler
 • Særavtaler

15.30

Oppgaver

16.30

Omorganisering som involverer flere virksomheter – krav til omstillingsavtale

 • Hva er en omstillingsavtale og hva regulerer den?
 • I hvilke tilfeller skal det lages en omstillingsavtale?
 • Hvem er part?
 • Eksempel på en omstillingsavtale

17.00

Virksomhetsoverdragelse

 • Når kommer reglene om virksomhetsoverdragelse til anvendelse
 • Informasjons- og drøftingsplikten
 • Rettigheter og plikter til den enkelte
 • Hva skjer med rettighetene mine
 • Reservasjons- og valgrett

17.30

Slutt for dagen

19.00

Aperitiff

19.30

Middag

Torsdag 24. november 2022

09.00

Individuelle rettigheter etter lov og avtaleverk for den enkelte ansatte

 • Hva må du finne deg i av endringer?
 • Rettskrav på stilling
 • «Annet passende arbeid»
 • Virkemidler etter særavtalene
 • Oppsigelse

10.00

Virksomhetsoverdragelse

 • Når kommer reglene om virksomhetsoverdragelse til anvendelse
 • Informasjons- og drøftingsplikten
 • Rettigheter og plikter til den enkelte
 • Hva skjer med rettighetene mine
 • Reservasjons- og valgrett

Geografisk flytting

 • Hva må du finne deg i?
 • Flytteplikt?
 • Hvilke virkemidler kan være aktuelle?

 • Hvor langt må du flytte før disse bestemmelsene brukes?

 • Hvilke virkemidler finnes – tre ulike særavtaler

Nedbemanning

 • Utvalgskrets
 • Utvalgskriterier Sluttpakke – mal?

12.00

Hvordan ivaretas medlemmene i en omstillingsprosess – refleksjonsoppgaver

13.00

Avslutning og lunsj