11. feb.
kl. 09:00–16:00

Dette kurset gir deg essensiell kunnskap om prosedyrene «konkurranse med forhandling» og «konkurransepreget dialog».

Meld meg på

Etter endringene i regelverket om anskaffelser i 2017 opplever både leverandører og oppdragsgivere et økende ønske om å benytte prosedyrene «konkurranse med forhandling» og «konkurransepreget dialog».

Selv om terskelen for å benytte prosedyrene rettslig sett er blitt redusert, er det mange som kvier seg for å gjennomføre en anskaffelse på en slik måte. I mange tilfeller skyldes dette manglende eller uriktig kunnskap om prosedyrene og det handlingsrom de gir både oppdragsgiver og leverandør.

Hva får du ut av kurset?

På dette kurset får deltakerne en grundig innføring i de to prosedyrene. Denne innføringen inkluderer både de formelle rammene, samt mer praktiske råd for gjennomføring av og deltakelse i disse prosedyrene. Foreleserne har omfattende erfaring fra begge prosedyrer.

Etter endt kurs vil du ha en god forståelse for hva de to prosedyrene omfatter, herunder hvilke fordeler og utfordringer de kan gi. Dette vil igjen kunne bidra til et mer kvalifisert svar på spørsmålene: Er mitt prosjekt egnet for konkurransepreget dialog? Bør mitt firma delta i en konkurranse med forhandling?

Sentrale temaer

Bruk av konkurranse med forhandling

 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier
 • Tildelingskriterier når man skal forhandle - det handler om mer enn pris
 • Praktisk gjennomføring av forhandlinger, hva/hva/hvor

Bruk av konkurransepreget dialog

 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier
 • Konkurransegrunnlaget når man skal gjennomføre en dialog - hva kan endres?
 • Praktisk gjennomføring av dialogen, varighet og deltakere

Kontraheringsmetodikk

 • Hvilken betydning kontraktsvalget har for valget av prosedyre
 • Andre premisser som kan påvirke valget av prosedyre

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er leverandør som deltar i offentlige anbudskonkurranser, er oppdragsgiver og foretar innkjøp, samt innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere.

Kurset egner seg særlig for deg som allerede har noe kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips.

Teknas kursportefølje i Offentlige anskaffelser

Dette kurset står fint på egne ben, men er del av en serie kurs med samme tematikk. Få med deg:

Offentlige anskaffelser: Fra A til Å (Grunnkurs)

Prosjekt og anbudssamarbeid

Klagehåndtering, innsyn og oppfølging av kontrakt

Skriv ut

08:00

Registrering

09:00

Velkommen og introduksjon av kursholder

09:10

Kan vi snakke sammen?

Introduksjon av prosedyrene: Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog.

10:00

Pause

10:15

Strategier og kvalifikasjonskrav

Kontraktstrategi og anskaffelsesstrategi

 • Har kontrakten noe å si for prosedyrevalget?

Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier

 • Hvem skal få delta i forhandlingene eller dialogen?

11:30

Lunsj

12:30

Dialogen i konkurransepreget dialog

Når, om hva, formål og mulig utfall. Prosjekteksempler.

13:00

Pause

13:15

Gjennomføring av forhandlinger

Når, om hva, formål og mulig utfall. Prosjekteksempler.

14:00

Pause

14:15

Forhandling og gjennomføring

 • **Dialog og forhandlingsstrategi**

Hvem er du i dialog eller forhandlingsfasen?

 • Planlegging, gjennomføring og avslutning
Hvordan lykkes med god dialog

15:00

Pause

15:15

Hva er rett prosedyre?

Identifisering av rett prosedyre for ditt prosjekt

15:45

Oppsummering av dagen - Hva gjør du neste gang?

16:00

Avslutning

 • Kaj Marsh Duesund

  Senioradvokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Kaj jobber i dag som senioradvokat i Advokatfirmaet Grette AS. Han har en særlig spisskompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Som advokat har Kaj vært med på å utarbeide konkurransegrunnlaget for noen av de største anskaffelsesprosjektene som er gjennomført i Norge.

  I tillegg til sin erfaring som advokat har han også arbeidet med innkjøpsfaglig rådgivning som seniorrådgiver hos Inventura AS, og har gjennomført flere anskaffelser for offentlige oppdragsgivere fra A til Å. Kaj holder jevnlig kurs innen offentlige anskaffelser og prosjektgjennomføring. Kaj er B sertifisert innen BVP-metoden.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

20.–21. jan.

Management and personal development

Cultural sensitivity in international work operations

Jan. 27
16:30–20:00