1. sep.
kl. 09:00–16:00

Dette kurset gir deg den essensielle kunnskapen om klager i offentlige anskaffelser. Hvem som tar beslutningene, hvordan de gjør det og hva leverandørene kan klage på, er på agendaen. I tillegg lærer du hvordan oppdragsgiver kan og bør forholde seg til eventuelle klager.

Meld meg på

Tema for kurset:

Klagehåndtering

 • Klage til oppdragsgiver, klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser, søksmål for domstolene
 • Leverandørenes rettigheter
 • Hvordan nå frem i en klageprosess
 • Hvordan respondere på en klage

Innsyn i anskaffelsesprosessen

 • Regelverket og leverandørenes rettigheter
 • Taushetsplikt
 • Praktisk håndtering av innsynskrav

Oppfølging av kontrakter

 • Betydningen av regelverket i kontraktsfasen
 • Endringer i inngåtte kontrakter

Dette er et oppfølgingskurs for Teknas introduksjon i offentlige anskaffelser. Her går vi dypere ned i materien på sentrale tema. Du er ikke nødt til å ta introduksjonskurset først, men du bør ha forkunnskaper om offentlige anskaffelser.

Teknas kursportefølje i Offentlige anskaffelser

Dette kurset står fint på egne ben, men er del av en serie kurs med samme tematikk. Få med deg:

Offentlige anskaffelser: Fra A til Å (Grunnkurs)

Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog

Prosjekt og anbudssamarbeid

Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 10:00

Klager på oppdragsgivers avgjørelser

 • Klage til oppdragsgiver, klage til KOFA, søksmål for domstolene
 • Hvilke rettigheter har leverandørene
 • Hvordan nå frem i en klageprosess
 • Hvordan oppdragsgiver bør innrette seg

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:15

Klager på oppdragsgivers avgjørelser – forts.

11:15 - 12:15

Lunsj

12:15 - 13:00

Innsynsbegjæringer i anskaffelsesprosessen

 • Regelverket og leverandørenes rettigheter
 • Taushetsplikt
 • Praktisk håndtering av innsynskrav

13:00 - 13:15

Pause

13:15 - 14:00

Innsynsbegjæringer i anskaffelsesprosessen – forts.

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Kontraktsoppfølging

 • Anskaffelsesregelverkets betydning i kontraktsfasen
 • Endringer i inngåtte kontrakter

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:00

Kontraktsoppfølging – forts.

 • Ole Kvåle

  Advokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Ole har mer enn 10 års erfaring innen offentlige anskaffelser og entrepriserett. Han har som advokat i Grette vært med på å utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre noen av Norges største anskaffelsesprosjekter. I tillegg har Ole lang praktisk erfaring med å gjennomføre anskaffelser for store offentlige byggherrer som Sporveien og Avinor. Ole har holdt flere kurs innen offentlig anskaffelser og entrepriserett.

 • Carsten L. Mowinckel

  Senioradvokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Carsten har mer enn 15 års erfaring med offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han arbeider særlig med større IKT-anskaffelser og bistår både offentlige oppdragsgivere og leverandører. Carsten har tidligere arbeidet med offentlige anskaffelser i kommunal og statlig forvaltning, og dessuten vært konsernadvokat i to av Nordens største IT-virksomheter, EVRY og Tieto. Han holder jevnlig kurs om offentlige anskaffelser.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Nettmøte - Digitale løsninger i kampen mot covid-19

15. apr.
kl. 14:30–16:00

Ledelse og utvikling

Aksjer og investeringskurs

23. apr.
kl. 17:00–19:00

Ledelse og utvikling

Lederskolen: Strategi og ledelse

24. apr.
kl. 09:45–13:00