16. aug.–26. okt.

Har du mer enn to års erfaring som tillitsvalgt og fullført grunnkurset? Er du fortsatt sulten på nye utfordringer, men skulle gjerne hatt et nettverk og dele dem med?

Meld meg på

Kan du svare ja på spørsmålene over, er det denne kursrekken du skal delta på denne høsten. Du får nå en egen kursserie over tre samlinger fra august til oktober. I tillegg til faglig påfyll og aktuell erfaringsutveksling, vil det brukes tid på å bygge deltakergruppen til et velfungerende nettverk blant erfarne tillitsvalgte. For å ikke ta for mye av din tid, holdes samlingene fra lunsj til lunsj.

Bygg nettverk og få faglig påfyll over tre samlinger:

Samling 1, 16. og 17. august

 • Tillitsvalgtes ansvar, rolle og mulighet i vanskelige personalsaker
 • Nettverksbygging i praksis

Samling 2, 20. og 21. september

 • Å være tillitsvalgt og medmenneske - reaksjoner på konflikter og endringer på jobb
 • Kommunikasjon, politikk og påvirkning

Samling 3, 25. og 26. oktober

 • Verktøy og erfaringer fra vervet som tillitsvalgt
 • Å prestere under press

Les om kursets dyktige bidragsytere:

Bli med å skape et nettverk blant erfarne tillitsvalgte

Like viktig som faglig påfyll, blir muligheten til å engasjere deg i et nettverk med andre erfarne tillitsvalgte og høste kunnskaper av hverandre over en periode på seks måneder.

Hvem kan delta?

Nettverket er for tillitsvalgte i virksomhetene som har fullført grunnkurset og som har hatt rollen i mer enn to år. Kurset er felles for tillitsvalgte i alle avtaleområdene og tar for seg ulike utfordringer i rollen som tillitsvalgt.

Les mer om grunnkurset du må ha tatt for å kunne delta.

Skriv ut

1. samling, 16. og 17. august 2022

11.45

Fremmøte og registrering

12.00

Introduksjon

 • Bli kjent

13.00

Lunsj

Dag 1: Vanskelige personalsaker

v/Annette Selmer

14.00

Tillitsvalgtes ansvar, rolle og mulighet i vanskelige personalsaker

Gode råd for hvordan du som tillitsvalgt opptrer på en klok og ivaretagende måte

Formelle og praktiske verktøy i krevende personalsaker

 • Hva mener vi med krevende personalsaker – eksempler og erfaringer
 • Hvordan håndtere krevende personalsaker som tillitsvalgt? Fire grunnleggende spørsmål
 • Ulike roller på arbeidsplassen, særlig om tillitsvalgtrollen i personalsaker og forholdet til VO, AMU, osv
 • Hvordan møte et frustrert medlem uten å selv bli en del av konflikten?
 • Betydningen av å kartlegge ulike sider av saken før du gir eventuelle råd
 • Hvilke saksbehandlingsregler bør tillitsvalgte være oppmerksomme på?
 • Er personalsaken egentlig en konflikt knyttet til styringsrett og medbestemmelse?
 • Hvordan få til en løsningsorientert dialog med arbeidsgiver

17.00

Avslutning, overgang til sosialt

20.00

Middag

Dag 2: Nettverk

v/Nils Christian Børresen, Tekna

08.00

Frokost

08.45

Nettverksbygging i praksis – hvorfor, med hvem og når?

Å være tillitsvalgt oppleves noen ganger som vanskelig og ensomt. En viktig hensikt med dette kurset er å utvikle et nettverk blant andre erfarne tillitsvalgte, dele kunnskap og lære av hverandre. Men hvordan fungerer egentlig god nettverksbygging? Bli kjent med hvordan du blir en mer bevisst nettverksbygger:

 • Hvorfor skal noen ønske å ha deg i nettverket sitt?
 • Hvordan få en person du ikke kjenner til å bli en del av ditt nettverk?
 • Hvem ønsker du i ditt nettverk?
 • Hvordan vedlikeholde et nettverk?
 • Hvordan utvikle nettverk via sosiale medier?

11.30

Lunsj/avslutning

2. samling, 20. og 21. september 2022

Dag 1: Å "stå i det" som tillitsvalgt

v/Tore Grøndalen

11.45

Fremmøte - kurset starter 12:00

Å stå i det selv og støtte andre – reaksjoner på konflikter og endringer på jobb

Jobben er en viktig del av både hverdagen og identiteten, den er også en viktig sosial arena. Nedbemanning, konflikter og endringer skaper ulike reaksjoner. Det er utfordrende å miste jobben, men også å bli igjen etter en nedbemanning eller å leve lenge i en usikker situasjon. Konflikter på jobb suger energi. Rammer det noen i familien eller vennekretsen kan det også bli mye å takle, og det er ikke enkelt for tillitsvalgte heller. Uansett hvilken situasjon du selv er i, er det bra å ha kunnskaper om reaksjonene som oppstår og måter å håndtere dem på. Denne kursdagen gir deg ny innsikt, presentert med solid faglig tyngde og en god dose humor.

 • Hva er psykisk helse?
 • Hvordan kan vi best møte mennesker med psykiske helseutfordringer?
 • Noen råd om coaching og samtaleteknikk

13.00

Lunsj

16.00

Avslutning, overgang til sosialt

20.00

Middag

Dag 2: Politisk påvirkning

v/Birgitte Jordahl og Mona Raa Ravndal i Tekna

08.00

Frokost

08.45

Hvordan lykkes med politisk påvirkning som tillitsvalgt?

Tekna har en tydelig stemme i politikken, og vi er avhengig av medlemmer og tillitsvalgte for å gi høringsinnspill i viktige politiske saker.

 • Hvorfor bør du engasjere deg i politikken?
 • Hvordan kan tillitsvalgte og Tekna sentralt samarbeide for å oppnå felles mål?
 • Hør hvordan andre tillitsvalgte har fått gjennomslag

11.30

Lunsj/avslutning

3. samling, 25. og 26. oktober 2022

Dag 1: Ansvar og rolle i vanskelige personalsaker

v/Annette Selmer

11.45

Fremmøte og oppstart

12.00

Fortsettelse og oppfølging fra første samling

 • Har verktøyene fra første samling vært til nytte? Erfaringsutveksling
 • Nye utfordringer, ref ønsker/innspill til fordypning (dette kan få betydning for de neste punktene)
 • Særlig om tillitsvalgtes rolle i saker om mye fravær og/eller manglende mestring
 • Tillitsvalgtes rolle i saker om skriftlig advarsel
 • Tillitsvalgtes rolle i saker om oppsigelse, avskjed, suspensjon
 • Hvis tid; Tillitsvalgtes rolle i saker om endringer i medlemmets arbeidssituasjon som følge av omstillinger i virksomheten

13.00

Lunsj

17.00

Avslutning, overgang til sosialt

Dag 2: Å prestere under press

v/Jan-Martin Berge

08.00

Frokost

08.45

«Working under pressure»

 • Hvordan bevare arbeidsgleden i tider med endring?
 • Hva trenger vi for å trives i jobben?
 • Hvordan få engasjerte og dedikerte medlemmer?
 • Hva er tillitsvalgtes ansvar og hvilket ansvar har den enkelte for å jobbe effektivt under krevende omstendigheter

11.30

Lunsj/avslutning

 • Annette Selmer

  kursholder, konfliktmegler, advokat

  Annette Selmer Advokat og Konsulentfirma

  Annette Selmer er advokat og autorisert konfliktmegler. Tidligere har hun blant annet jobbet i Wiersholm og Melbye & Beck med rådgivning, prosedyre, mekling og forhandlinger. Hun har jobbet mye med omorganisering, nedbemanning og andre endringsprosesser, samt konflikthåndtering og mekling. Hennes visjon er å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger, og hun er opptatt av både faglig kvalitet og menneskelig omsorg. Selmer har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Hun har også jobbet mye med tillitsvalgte.

 • Jan-Martin Berge

  Psykolog Berge

  Jan-Martin Berge er psykologspesialist innenfor klinisk psykologi med fordypning i arbeidspsykologi. Han har hovedansvar for psykisk helse i Aker Care som er et personal- og bedriftshelsetjenestetilbud for ansatte i Akereide selskaper. Eksempelvis Aker Solutions og Aker BP. I tillegg er han foredragsholder i sjangeren han selv kaller «akademisk stand up» gjennom sitt eget firma www.psykologberge.no

 • Tore Grøndalen

  Grøndalen Utvikling

  Tore Grøndalen driver med foredragsvirksomhet, seminarer, arbeidsmiljøprosesser, bekymringsmeldinger, varsling og konflikthåndtering for virksomheter med behov for bistand til håndtering av dette.

 • Birgitte Jordahl

  Konstituert direktør for samfunnspolitikk

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Mona Raa Ravndal

  Kommunikasjonssjef

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Nils Christian Børresen

  Seniorrådgiver

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening