15. sep.–25. nov.

Har du mer enn to års erfaring som tillitsvalgt og fullført grunnkursene? Er du fortsatt sulten på nye utfordringer, men skulle gjerne hatt et nettverk og dele dem med?

Meld meg på

Kan du svare ja på spørsmålene over, er det denne kursrekken du skal delta på høsten 2020. Du får nå en egen kursserie over to samlinger gjennom høsten. I tillegg til faglig påfyll og aktuell erfaringsutveksling, vil det brukes tid på å bygge deltakergruppen til et velfungerende nettverk blant erfarne tillitsvalgte. For å ikke ta for mye av din tid, holdes samlingene fra lunsj til lunsj.

Tema på kursene

 • Tillitsvalgtes ansvar, rolle og mulighet i vanskelige personalsaker
 • Nettverksbygging i praksis – hvorfor, med hvem og når?
 • Å være tillitsvalgt og medmenneske - reaksjoner på nedbemanning og omstilling
 • Kommunikasjon og påvirkning
 • "Working under pressure"

Noen av kursets dyktige bidragsytere:

 • Annette Selmer, advokat og autorisert konfliktmegler
 • Jan-Martin Berge, psykologspesialist innenfor klinisk psykologi

Bli med å skape et nettverk blant erfarne tillitsvalgte

Like viktig som faglig påfyll, blir muligheten til å engasjere deg i et nettverk med andre erfarne tillitsvalgte og høste kunnskaper av hverandre over en periode på seks måneder.

Deltakerbevis

Dersom du gjennomfører denne kursrekken har du kommet langt i rollen som tillitsvalgt. Du vil få et deltakerbevis som kan være nyttig å ha med seg i din videre arbeidskarriere.

Hvem kan delta?

Kursrekken er for tillitsvalgte som har fullført grunnopplæringen og som har sittet i rollen i mer enn to år. Kurset er felles for erfarne lokale tillitsvalgte i alle avtaleområdene og tar for seg ulike utfordringer i rollen som tillitsvalgt.

Les mer om hvilke kurs du må ha tatt i grunnopplæringen for å kunne delta ved å klikke her.

Skriv ut

1. samling, 15. og 16. september 2020

Dag 1: Å "stå i det" som tillitsvalgt

Jan-Martin Berge, psykologspesialist

12:00

Fremmøte - kurset starter 12:00

13:00

Lunsj

Å stå i det selv og støtte andre – reaksjoner på nedbemanning og omstilling

Jobben er en viktig del av både hverdagen og identiteten, den er også en viktig sosial arena. Nedbemanning og omstilling skaper mange reaksjoner. Det er utfordrende å miste jobben, men også å bli igjen etter en nedbemanning eller å leve lenge i en usikker situasjon. Rammer det noen i familien eller vennekretsen kan det også bli mye å takle, og det er ikke enkelt for tillitsvalgte heller. Uansett hvilken situasjon du selv er i, er det bra å ha kunnskaper om reaksjonene som oppstår og måter å håndtere dem på. Denne kursdagen gir deg ny innsikt, presentert med solid faglig tyngde og en god dose humor.

 • Hva er psykisk helse?
 • Hva er forskjellen på psykiske plager og psykisk lidelse?
 • Hvordan kan vi best møte mennesker med psykiske helseutfordringer?
 • Noen råd om coaching og samtaleteknikk

17:00

Avslutning, overgang til sosialt

19:00

Middag

Dag 2: Kommunikasjon

Svein Ingen Leirgulen, kommunikasjonsdirektør, Tekna

08:00

Frokost

08:45

Kommunikasjon og media som effektive virkemidler

 • Hvordan bruke media og sosiale medier som virkemidler både i positive og kritiske saker

 • Hvordan kan tillitsvalgte og Tekna sentralt samarbeide for å oppnå felles mål

11:30

Lunsj/avslutning

2. samling, 24. og 25. november 2020

Dag 1: Ansvar og rolle i vanskelige personalsaker

Annette Selmer, advokat og autorisert konfliktmegler

12:00

Fremmøte - kurset starter 12:00

13:00

Lunsj

Fortsettelse og oppfølging fra første samling

 • Har verktøyene fra første samling vært til nytte? Erfaringsutveksling
 • Nye utfordringer, ref ønsker/innspill til fordypning (dette kan få betydning for de neste punktene)
 • Særlig om tillitsvalgtes rolle i saker om mye fravær og/eller manglende mestring
 • Tillitsvalgtes rolle i saker om skriftlig advarsel
 • Tillitsvalgtes rolle i saker om oppsigelse, avskjed, suspensjon
 • Hvis tid; Tillitsvalgtes rolle i saker om endringer i medlemmets arbeidssituasjon som følge av omstillinger i virksomheten

17:00

Avslutning, overgang til sosialt

20:00

Middag

Dag 2: Å prestere under press

Jan-Martin Berge, psykologspesialist

08:00

Frokost

08:45

«Working under pressure»

 • Hvordan bevare arbeidsgleden i tider med endring?
 • Hva trenger vi for å trives i jobben?
 • Hvordan få engasjerte og dedikerte medlemmer?
 • Hva er tillitsvalgtes ansvar og hvilket ansvar har den enkelte for å jobbe effektivt under krevende omstendigheter

11:30

Lunsj/avslutning

Denne kursrekken er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og sover over om du har muligheten til det. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 20259/Paulsen. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 20259. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

 • Jan-Martin Berge

  Jan-Martin Berge er psykologspesialist innenfor klinisk psykologi med fordypning i arbeidspsykologi. Han har hovedansvar for psykisk helse i Aker Care som er et personal- og bedriftshelsetjenestetilbud for ansatte i Akereide selskaper. Eksempelvis Aker Solutions, Aker BP og Kværner. I tillegg er han foredragsholder i sjangeren han selv kaller «akademisk stand up» gjennom sitt eget firma www.psykologberge.no

 • Svein Inge Leirgulen

  kommunikasjonsdirektør

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Svein Inge Leirgulen er kommunikasjonsdirektør i Tekna og sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen. Som tidligere mediedirektør i DNV GL håndterte han store globale krisesaker, omstillinger, fusjoner og oppsigelser i sektorer som shipping, energi og olje. Han mener tillitsvalgte har en viktig rolle som kommunikatør i både vanskelige og positive mediesaker.

 • Annette Selmer

  kursholder, konfliktmegler, advokat

  Annette Selmer Advokat og Konsulentfirma

  Annette Selmer er advokat og autorisert konfliktmegler. Tidligere har hun blant annet jobbet i Wiersholm og Melbye & Beck med rådgivning, prosedyre, mekling og forhandlinger. Hun har jobbet mye med omorganisering, nedbemanning og andre endringsprosesser, samt konflikthåndtering og mekling. Hennes visjon er å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger, og hun er opptatt av både faglig kvalitet og menneskelig omsorg. Selmer har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Hun har også jobbet mye med tillitsvalgte.