Tekna arrangerer ca. 100 kurs og konferanser i året. Ved å være til stede på våre arrangementer får du en unik mulighet til å treffe beslutningstagere og fagpersoner innenfor viktige og aktuelle fagområder.

Ønsker du informasjon om dine muligheter som utstiller hos Tekna, ta gjerne kontakt med følgende prosjektledere på følgende fagområder:

  • Atle Tangedal: att@tekna.no - fagområde IKT og kommunikasjon 
  • Lise Olaussen: lio@tekna.no - fagområde olje og gass 
  • Lene Nordrum: len@tekna.no - fagområde VA, plan og samferdsel 
  • Anu Helena Laakso: ahl@tekna.no – prosjektledelse, IT-kurs og personlig utvikling 
  • Arild Ulset: aru@tekna.no – fagområde forskning, innovasjon og teknologi 
  • Hanne Gudbjørgsrud: hg@tekna.no – fagområde innovasjon, forskning og IKT
  • Tor Børre Mosland: tbm@tekna.no – fagområde bygg og anlegg
Sist oppdatert: 27. august 2020