Det er viktig for Tekna Kurs å finne frem til dyktige forelesere som har god kunnskap om sin bransje.

Våre forelesere og kursledere gir deltakerne oppdatert kunnskap samtidig som de ønsker å inspirere deltakerne til nye faglige utfordringer. Derfor samarbeider Tekna Kurs med de fremste fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt og våre forelesere representerer universiteter og høyskoler, konsulentbransjen, offentlig sektor og privat næringsliv.

Har du spesialkompetanse innen ett eller flere fagfelt og ønsker å formidle din kunnskap til andre? Ta gjerne kontakt med følgende prosjektledere på følgende fagområder:

  • Atle Tangedal: att@tekna.no - fagområde IKT og kommunikasjon 
  • Lise Olaussen: lio@tekna.no - fagområde olje og gass 
  • Lene Nordrum: len@tekna.no - fagområde VA, plan og samferdsel 
  • Anu Helena Laakso: ahl@tekna.no – prosjektledelse, IT-kurs og personlig utvikling 
  • Arild Ulset: aru@tekna.no – fagområde forskning, innovasjon og teknologi 
  • Hanne Gudbjørgsrud: hg@tekna.no – fagområde innovasjon, forskning og IKT
  • Katrine Knoph Nilsen: katrine.knoph.nilsen@tekna.no – fagområde miljø, teknologi og biovitenskap 
  • Tor Børre Mosland: tbm@tekna.no – fagområde bygg og anlegg

Teknas tips til foredragsholdere (PDF)

Les mer om hvilke utgifter Tekna dekker for deg som foreleser her.

Sist oppdatert: mandag 3. februar 2020