11.–12. jan. 2023
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

I samarbeid med RIF og NITO inviterer vi til et to dagers innføringskurs i prosjekteringsledelse.

Meld meg på

Beskrivelse

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer - byggeprosess – faser
 • Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør
 • Prosjekteringsledelse i praksis
 • VDC – Virtual Design and Construction
 • Verktøy og arbeidsmetodikk
 • Byggherreforskriften
 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen
 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen
 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk
 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften
 • Vite mer om teamledelse

Målgruppe

 • Byggherrer
 • Rådgivende ingeniører
 • Arkitekter
 • Entreprenører

Dette kurset gjennomføres også i november 2022 i Oslo.

Bærekraftsmål:

 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 4
 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV NCR Symposium 2021

Aug. 16–19

Bygg, anlegg og eiendom

PRIME - prosjekt integrert mekling

8.–9. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen