I samarbeid med RIF og NITO inviterer vi til et to dagers innføringskurs i prosjekteringsledelse.

Meld meg på

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer - byggeprosess – faser

 • Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør

 • Prosjekteringsledelse i praksis

 • VDC – Virtual Design and Construction

 • Verktøy og arbeidsmetodikk

 • Byggherreforskriften

 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen

 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen

 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk

 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften

 • Vite mer om teamledelse

Målgruppe

 • Byggherrer

 • Rådgivende ingeniører

 • Arkitekter

 • Entreprenører

Sjekk prosjekteringsledelse i bygge og anleggsprosjekter - RIF

Er du Tekna-medlem og jobber BAE-bransjen?

Skriv ut

Agenda 01.11.22

10.00 - 10.05

Velkommen - praktisk informasjon etc.

Tor B Mosland, tekna

10.05 - 11.00

Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser - prosjektledelse - prosjekteringsledelse

Geir Juterud, Multiconsult

11.00 - 11.10

Kaffe/te/mobil

11.10 - 12.00

Hverdagen som prosjekteringsleder sett fra entreprenørs ståsted

Ingrid Ramnefjell, Veidekke

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.50

Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør

Forventninger, entrepriseform, ansvar/myndighet, fremdrift, økonomi, LCC

Osmund Skorge, Statsbygg

13.50 - 14.00

Kaffe/te/mobil

14.00 - 14.50

Prosjekteringsledelse i praksis

Prosjekteringsprosessen Skisse, forprosjekt

Geir Juterud, Multiconsult

14.50 - 15.00

Kaffe/te/mobil

15.00 - 16.00

Prosjekteringsledelse i praksis

Detaljer, suksessfaktorer Risikofaktorer, ulike begreper, utfordringer

Geir Juterud, Multiconsult

16.00

Slutt dag 1

Agenda 02.11.22

09.00 - 09.50

Konseptutvikling bygg og anlegg

Arkitektens historiske rolle som prosjekteringsleder/master builder Arkitektens konseptutvikling i skisseprosjekt Muligheter, fordeler og fallgruver

Jørgen Tycho, Oslo Tre

09.50 - 10.00

Kaffe/te/mobil

10.00 - 10.50

Hvordan ivareta SHA i prosjekteringsfasen

Krav til prosjekterende iht. byggherreforskriften - koordinators rolle og ansvar

Ingunn Høgåsen, Norconsult

10.50 - 11.00

Kaffe/te/mobil

11.00 - 11.50

Hvordan ivareta energi og miljøkrav som prosjekteringsleder?

Sylvia Helene Skar, Asplan Viak

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.50

Hvordan benytte Lean/VDC i prosjekteringslederrollen?

Jørn Egil Tøien, Lean Comunications

13.50 - 14.00

Kaffe/te/mobil

14.00 - 15.00

Hvordan lede/koordinere et "prosjekteringsteam"?

Dag Ivar Jacobsen, Universitetet i Agder

15.00 - 15.10

Kaffe/te/mobil

15.10 - 16.00

En prosjekteringsleders utfordringer fra rådgivers ståsted

Gøran A. Hansen, Multiconsult

Oppsummering/slutt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Østfold

Bygg, anlegg og eiendom

Anskaffelse av entreprisekontrakter

18. okt.
kl. 09.00–16.00