1.–2. nov.
Oslo sentrum, OSLO

I samarbeid med RIF og NITO inviterer vi til et to dagers innføringskurs i prosjekteringsledelse.

Meld meg på

Beskrivelse

Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

 • Begrepsavklaringer - byggeprosess – faser

 • Relasjon - Byggherre og prosjekterende/entreprenør

 • Prosjekteringsledelse i praksis

 • VDC – Virtual Design and Construction

 • Verktøy og arbeidsmetodikk

 • Byggherreforskriften

 • Hvordan lede et prosjekteringsteam?

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen

 • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen

 • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk

 • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften

 • Vite mer om teamledelse

Målgruppe

 • Byggherrer

 • Rådgivende ingeniører

 • Arkitekter

 • Entreprenører

Er du Tekna-medlem og jobber BAE-bransjen?

Finn frem:

Sted: Nærmere informasjon kommer

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30