Tekna, Samfunnsviterne, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Tannlegeforeningen, Legeforeningen, Farmaceutene, Nito og Samfunnsøkonomene inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i Spekter 22. og 23. mars i Oslo.

Meld meg på

Beskrivelse

God tillitsvalgtsopplæring er et viktig satsingsområde for Tekna, og våre kurs og konferanser er en fin arena å treffe andre tillitsvalgte i sammenliknbare virksomheter. Dette kurset krever fysisk deltakelse, og vil ikke bli streamet.

Kurset er kun for tillitsvalgte i virksomheter/helseforetak som er medlem av Spekter. Kurset er beregnet på både nye og mer erfarne tillitsvalgte og gir en kort innføring i Spekterområdet, herunder avtaleverk og forhandlingsmodell. Det vil være en gjennomgang av tallgrunnlag og sentrale begreper, med hovedfokus på forhandlingsteknikk i lokale forhandlinger. Dag 2 vil det være et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en «reell» forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Praktisk informasjon

Dette kurset er det samme kurset som ble avholdt på Bristol (og digitalt) i april 2022 for Spekters tillitsvalgte.

Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. Det er forhåndsreservert rom til alle som melder seg på og ønsker hotell på Teknas regning.

Reisebestilling og reiseregning

Tekna dekker reise og opphold, og du har rett til fri for å delta på arrangementet. Om du skulle bli trukket i lønn for å utøve vervet ved å delta på kurset, så kan du søke Tekna om lønnskompensasjon for trekket basert på lønnslipp som viser trekket. Prosjektnummer for reisebestilling hos vårt reisebyrå Egencia (da slipper du å legge ut) og for eventuelle reiserefusjonskrav er; 23115/Rebecca. Rutiner for reisebestilling og rutiner for reiserefusjon finner du her på Tekna.no

Grunnkurs

Har du ikke tatt grunnkurset for tillitsvalgte, anbefaler vi deg å ta dette her:

 • Grunnkursets del 1 Grunnkurset gir deg det viktigste du trenger å vite for at du skal være trygg i din rolle som tillitsvalgt. Del 1 er digital. Du kan ta pauser underveis og dele opp kurset i kortere økter. På grunnkurset får du en innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis.

Program

Onsdag 22. mars:

 • 11.00-12.00 Innføring i Spekterområdet – avtaleverket og forhandlingsmodell

 • 12.00-12.10 Pause

 • 12.10-13.00 Tallgrunnlag og beregninger – herunder frontfaget, overheng og glidning

 • 13.00-14.00 Lunsj

 • 14.00-17.00 Forhandlingsteknikk

 • 18.30 Middag

Torsdag 23. mars:

 • 09.00-10.30 Introduksjon til forhandlingsspill

 • 10.30-13.00 Forhandlingsspill

 • 13.00-14.00 Lunsj

 • 14.00-16.00 Forhandlingsspill fortsetter, oppsummering og avslutning