Vi inviterer alle de store Tekna-gruppene til å delta på høstens samling for faglig utvikling og nettverksbygging. Alle de inviterte gruppene kan delta med inntil to medlemmer fra styret.

Meld meg på

Vi arrangerer samling for de store Tekna-gruppene 16.-17. november 2023 på Clarion Hotel the Hub i Oslo. Tema for samlingen er erfaringsutveksling og dypdykk i aktuelle tema. Program kommer.

De tidligere samlingene for store grupper har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, både for det faglige programmet, og for muligheten for nettverksbygging med andre tillitsvalgte i store grupper.

Vi vil oppfordre alle de inviterte gruppene til å delta med inntil to personer. Invitasjon er kun sendt til de store Tekna-gruppene.

Vi ber dere melde dere på nå – og vi gleder oss til å se dere!

Rammeprogram

torsdag 16. november

  • kl 11.00 oppmøte og registrering
  • kl 11.30 lunsj
  • kl 12.30 møtestart
  • kl 18.00 møteslutt
  • kl 19.00 Middag

fredag 17. november

  • kl 09.00 møtestart
  • kl 13.00 lunsj
  • kl 14.00 møteslutt og vel hjem!

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon og opphold. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna /tillitsvalgt/ 23281/Rebecca. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. Den finner du på https://www.tekna.no/tillitsvalgt/reiseregning. Der kan du også registrere deg for å få en brukerprofil om du ikke har dette fra før. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Viktig! Merk regningen med prosjekt 23281. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Bruk vår reiseregningsportal og legg ved kopi av lønnsslipp eller annen bekreftelse fra lønningsavdelingen som dokumenterer lønnstrekket.