28. okt.
kl. 11:00–12:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Hvilken kompetanse er det behov for og hvordan blir arbeidsmarkedet fremover? Tekna bygg og anlegg inviterer til digitalt lunsjmøte der vi setter fokus på kompetansebehov og jobbmuligheter innenfor bygg og anleggsfaget.

Meld meg på

I tiden fremover skal det planlegges mange store og krevende byggeprosjekter. Det omfatter både utvikling av store byområder som ofte transformeres fra næringsvirksomhet til boliger, og nye samferdselsprosjekter med avanserte løsninger for tunneler og fjordkryssing. Alt dette vil kreve ny kompetanse for å kombinere ulike teknologier i nye kreative løsninger.

Flere fag og digital kunnskap trengs for å realisere prosjektene kombinert med bygg- og anleggskompetanse. Det gir spennende jobbmuligheter for utdanninger som vi vanligvis ikke tenker på som en del av bygg og anleggsfaget.

Bygge og anleggsnæringen har en sentral rolle i det grønne skiftet, noe som innebærer at alle ledd (byggherrer/forvaltere, prosjekterende, entreprenører, produsenter etc.) må ha relevant kompetanse for å lykkes.

  • Hvilke kompetanse er det behov for?
  • Hvordan blir arbeidsmarkedet fremover?
  • Hva med livslang læring?

Relevante artikler:

Les mer om Bygg 21 - kompetansemodell (bygg21.no)

Stor interesse for næringens rolle i det grønne skifte (Byggeindustrien)

Nyheter fra "Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse"

Jobber du innen bygg og anlegg?

Delta på Tekna Bygg og anleggs webinarer og seminarer! Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

Bli med i nettverket

Finn frem:

Eget kontor
Skriv ut

11:00 - 11:05

Velkommen - litt om Tekna bygg og anlegg

Tor B Mosland, Tekna

11:05 - 11:20

Hvilken fagkunnskap trenger vi for å levere prosjektene våre?

Kjetil Ruud, Norconsult

11:20 - 11:35

Behov for kompetanse og jobbmuligheter i BA-bransjen framover

Christian Scheen, Skanska

11:35 - 11:50

Kompetanse, forskning og jobbmuligheter, hva trengs videre

Kari Kallager, SINTEF

11:50 - 12:00

Videreutdanning og kurs i bygg og eiendomsfag

Øystein Ringen Vatnedalen, Senter for eiendomsfag

Oppsummering - avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert