28. okt.
kl. 11:00–12:00
Streaming, Nettbasert

Hvilken kompetanse er det behov for og hvordan blir arbeidsmarkedet fremover? Tekna bygg og anlegg inviterer til digitalt lunsjmøte der vi setter fokus på kompetansebehov og jobbmuligheter innenfor bygg og anleggsfaget.

Meld meg på

Beskrivelse

I tiden fremover skal det planlegges mange store og krevende byggeprosjekter. Det omfatter både utvikling av store byområder som ofte transformeres fra næringsvirksomhet til boliger, og nye samferdselsprosjekter med avanserte løsninger for tunneler og fjordkryssing. Alt dette vil kreve ny kompetanse for å kombinere ulike teknologier i nye kreative løsninger.

Flere fag og digital kunnskap trengs for å realisere prosjektene kombinert med bygg- og anleggskompetanse. Det gir spennende jobbmuligheter for utdanninger som vi vanligvis ikke tenker på som en del av bygg og anleggsfaget.

Bygge og anleggsnæringen har en sentral rolle i det grønne skiftet, noe som innebærer at alle ledd (byggherrer/forvaltere, prosjekterende, entreprenører, produsenter etc.) må ha relevant kompetanse for å lykkes.

  • Hvilke kompetanse er det behov for?
  • Hvordan blir arbeidsmarkedet fremover?
  • Hva med livslang læring?

Relevante artikler:

Les mer om Bygg 21 - kompetansemodell (bygg21.no)

Stor interesse for næringens rolle i det grønne skifte (Byggeindustrien)

Nyheter fra "Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse"

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30